Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Madalina Busuioc benoemd tot hoogleraar

12 november 2021
Madalina Busuioc is benoemd tot hoogleraar 'Collaborative Governance' bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen, afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie.

Busuioc is expert op het gebied van bestuurlijke regelgeving en publieke verantwoording. Haar onderzoeksgebieden sluiten perfect aan bij de leerstoel Collaborative Governance, legt Busuioc uit: "Ik onderzoek hoe publieke organisaties bestuurlijke autoriteit opbouwen en behouden. Publieke organisaties zijn deels afhankelijk van externe belanghebbenden voor kennis, middelen, capaciteit en zelfs het gezag dat ze nodig hebben om naleving van steeds complexere maatschappelijke problemen te garanderen."

Een ander kernthema van Busuiocs onderzoek is publieke verantwoordingsplicht. “Aangezien interacties tussen burgers en publieke instellingen steeds vaker worden vormgegeven door algoritmen, is mijn werk zich ook gaan richten op het onderzoeken van de implicaties van AI-systemen. Zoals we onlangs hebben gezien met de toeslagenaffaire, staan vragen over transparantie, toezicht en de regulering van kunstmatige intelligentie centraal in dergelijke debatten."

Busuioc begon haar academische carrière in Nederland - ze promoveerde cum laude aan de Universiteit Utrecht (2010), gevolgd door een postdoc positie aan de Universiteit van Amsterdam. Busuioc: "Daarna spendeerde ik vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk, eerst als postdoc aan de London School of Economics and Political Science (LSE) en vervolgens als universitair hoofddocent aan de University of Exeter. In 2017 verhuisde ik terug naar Nederland, als universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, waar ik hoofdonderzoeker was van een grote beurs van de European Research Council (ERC)." Momenteel verblijft Busuioc met een Fernand Braudel Senior Fellowship aan het European University Institute in Florence in Italië. Daar onderzoekt ze het gebruik van kunstmatige intelligentie algoritmen in administratie en de implicaties hirevan voor publieke verantwoording.

Busuioc is erg enthousiast over haar eerste hoogleraarbenoeming. "Ik ben op mijn 18e vanuit Roemenië naar Nederland verhuisd met een beurs van het Utrecht University College om een bachelorstudie te volgen. Twee decennia later hoogleraar worden aan een vooraanstaande universiteit in Nederland maakt op persoonlijk vlak de cirkel rond. Als eerstegeneratie academicus en immigrant is mijn weg hiernaartoe niet altijd gemakkelijk geweest, maar ik heb onderweg steun gekregen van collega's en mentoren en ik hoop zeker hetzelfde te kunnen doen voor anderen in mijn rol als hoogleraar. Ik ben van plan een sterke leerstoelgroep op te bouwen om ons onderzoek en onderwijs te ondersteunen en verder te laten groeien, en daarnaast nauwe banden te onderhouden met de reeds gevestigde onderzoekslijnen op de afdeling."

Met de leerstoel Collaborative Governance wil de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie het huidige onderzoeksprogramma New Public Governance (NPG) uitbreiden naar veelbelovende nieuwe onderzoeksgebieden. Afdelingshoofd en hoogleraar Gjalt de Graaf laat weten erg blij te zijn met de komst van Busuioc. “Ze geeft geïnspireerd college en ze heeft een indrukwekkend track record als het gaat om publicaties en beurzen. Maar bovenal vormt haar onderzoek naar regulatory governance en naar de publieke waarde verantwoording en algoritmisch bestuur - een zeer actueel onderwerp - een prachtige aanvulling en uitbreiding op ons bestaande onderzoeksprogramma dat getypeerd kan worden als normatief, geïnspireerd en kritisch,” aldus De Graaf. “We hebben ook hoge verwachtingen van haar leiderschapsrol als hoogleraar, inclusief de begeleiding van onze jonge veelbelovende talenten.”