Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Kees Boersma benoemd tot hoogleraar

11 oktober 2021
Kees Boersma is benoemd tot hoogleraar 'Organisatorische en technologische innovatie en maatschappelijke veerkracht'. Deze leerstoel is een samenwerking tussen de Faculteit der Sociale Wetenschappen, afdeling Organisatiewetenschappen en de Faculteit der Bètawetenschappen, sectie Science Business & Innovation (SBI).

In een uniek partnerschap zal deze leerstoel een brug slaan tussen sociale wetenschap en bètawetenschap. Er wordt kennis gegenereerd over hoe organisaties ondernemerschap en innovatie effectief kunnen mobiliseren om organisatorische en technologische vooruitgang tot stand te brengen en maatschappelijke veerkracht te creëren. De leerstoel is gevestigd aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. 

Kees Boersma: "Ik ben heel trots op deze benoeming. Bij deze leerstoel komen een aantal onderzoeks- en onderwijslijnen bij elkaar waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest." Boersma heeft een achtergrond in technische innovatie vanuit zijn studie en promotie aan de Technische Universiteit Eindhoven. De laatste jaren hield hij zich onder andere aan het Institute for Societal Resilience aan de VU bezig met maatschappelijke veerkracht.  

"Bij technologische innovatie heb je veel kennis nodig van de maatschappelijke context en wie de technologie gaat gebruiken. Afgelopen jaren heb ik dit met name toegepast in het veld van rampenbestrijding en crisismanagement, maar je ziet het op tal van gebieden," vertelt Boersma. "Denk aan grote maatschappelijke vraagstukken zoals energietransitie en klimaatverandering."  

Een combinatie tussen de sociale en bètawetenschap is daarom ideaal voor deze onderwerpen. Boersma: "Deze onderzoeksgebieden hebben elkaar heel hard nodig om antwoord te geven op grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Ik kijk ernaar uit om op deze positie een brug te slaan tussen de Faculteit der Sociale Wetenschappen en Faculteit der Bètawetenschappen."   

Hoogleraar Bart Bossink, voorzitter van het selectiecomité van deze leerstoel en hoofd van de sectie SBI: “Met de aanstelling van dr. Kees Boersma zetten Bèta en FSW de samenwerking voort die ze sinds 2007 aangingen. Deze samenwerking heeft geleid tot de opbouw van twee succesvolle interdisciplinaire opleidingsprogramma's: de Bachelor- en Master-opleidingen Science, Business & Innovation en een interdisciplinair onderzoeksprogramma dat luistert naar dezelfde naam. De samenwerking concentreert zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis en een beter begrip van de wijze waarop natuurwetenschappelijke en technologie-gedreven innovatieprocessen in en tussen universiteiten en bedrijven kunnen worden georganiseerd. Thema’s die centraal staan zijn innovaties in duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld ‘personalized medicine’ en ‘smart cities’.”

Bossink: "Kees Boersma is een algemeen erkend toonaangevend expert op dit gebied, met een bijzondere focus op en interesse in veerkracht, innovatievermogen en dadendrang van technologisch innovatieve organisaties. Hij is daarmee de aangewezen persoon voor deze brugfunctie tussen de Faculteit der Sociale Wetenschappen, afdeling Organisatiewetenschappen en de Faculteit der Bètawetenschappen, sectie Science Business & Innovation, waarbij sociale en technische aspecten samenkomen.” 

Hoogleraar en universitair hoofddocent Sierk Ybema, voorzitter van de afdeling Organisatiewetenschappen: “Innovatie is complex, want het is tegelijk een technische en een sociale aangelegenheid en die twee werelden begrijpen elkaar niet altijd even goed. In zijn onderzoek en onderwijs weet Kees Boersma uit te leggen hoe mensen innovaties organiseren en hoe innovatie mensen organiseert. Hij legt de connectie tussen het sociale en het technische. De samenwerking met de sectie SBI past daarmee ook perfect in het profiel van de afdeling Organisatiewetenschappen.” 

Boersma volgt de eerste houder van deze leerstoel op, prof. Peter van der Sijde. Hij gaat in de tweede helft van 2021 met emeritaat.