Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Jeroen Geurts nieuwe Rector Magnificus van de VU

9 november 2021
De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft hoogleraar Translationele Neurowetenschappen Jeroen Geurts (43) benoemd tot Rector Magnificus en lid van het College van Bestuur van de VU. Geurts zal zijn nieuwe functie per 15 januari vervullen.

Geurts studeerde neurowetenschappen aan de UvA en promoveerde aan de VU. Hij is sinds 2012 hoogleraar Translationele Neurowetenschappen aan het Amsterdam UMC. Geurts is ook sinds enkele jaren als adjunct professor verbonden aan de University of Calgary. In 2013 werd hij hoofd van de afdeling Anatomie & Neurowetenschappen bij het Amsterdam UMC en sinds 2010 is hij ook directeur van de stichting Brein in Beeld, een stichting die zich bezighoudt met vertaling van wetenschap naar de maatschappij. Geurts is sinds 2017 lid van de Raad van Bestuur van NWO en bestuursvoorzitter bij ZonMw. Bij deze organisaties was hij onder meer betrokken bij de totstandkoming van een verenigd consortium dat nieuwe vormen van Erkennen & Waarderen in de wetenschap voorstaat.

Ron Teerlink, voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt over de benoeming: “Met Jeroen Geurts benoemen we een topwetenschapper met bestuurlijke ervaring en visie op onderwijs en wetenschap, die de meerwaarde van interdisciplinair werken en denken zelf heeft ondervonden en uitdraagt, de VU kent, én in een voor de VU relevant netwerk opereert. Een rector van een nieuwe generatie, met enthousiasme en een prettige energie, die het rectoraat op een verbindende en daadkrachtige manier kan neerzetten. Hij combineert visie en ambitie met oog voor de menselijke maat.”

Het College van Bestuur van de VU verheugt zich op de komst van Jeroen Geurts en op een collegiale en inspirerende samenwerking. Ook Geurts zelf verheugt zich op zijn nieuwe rol: “Ik ben erg enthousiast over deze bijzondere nieuwe functie. De VU is zo’n mooie universiteit, met internationaal erkend discipline-overstijgend onderzoek en onderwijs, een unieke, diverse studentenpopulatie en het vizier steeds gericht op complexe maatschappelijke vraagstukken en het genereren van impact. Zaken die sowieso al mijn aandacht hebben zijn de praktische vertaling van het nieuwe Erkennen & Waarderen, maar ook bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom team science en Open Science. Maar eerst en vooral ga ik een grote ronde maken om goed te luisteren naar wat er speelt en nader kennis te maken met iedereen. Ik heb er zin in!” 

Jeroen Geurts treedt op 15 januari 2022 in dienst van de VU en start met een uitgebreide kennismaking en inwerkperiode. Tot die datum blijft Mirjam van Praag de rol van Rector Magnificus a.i. vervullen.

De benoeming werd voorbereid door een brede selectieadviescommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, de voorzitter CvB, vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, de Universitaire Studentenraad, decanen en dienstdirecteuren van de VU. De Gezamenlijke Vergadering heeft positief geadviseerd over het voorgenomen benoemingsbesluit. Zij adviseerden eerder ook over het profiel van de nieuwe rector.

Ad Valvas heeft Jeroen Geurts onlangs geïnterviewd over zijn benoeming. Lees het interview hier.