Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Hybride onderwijszalen aankomend academisch jaar

22 juli 2021
De kans is groot dat in het nieuwe academisch jaar alleen beperkte aantallen studenten naar de campus kunnen komen.

Daarom heeft FCO/AVC in 22 collegezalen technische verbeteringen in de AV voorzieningen doorgevoerd om beeld en geluid beter te maken. In 117 werkgroepzalen blijven de aangebrachte camera’s en microfoons aanwezig. Op de Canvas Online Education pagina kunnen docenten de lijst met zaalnummers vinden en technische/didactische aanwijzingen. 

FCO/AVC en VU NT&L hebben afgelopen maanden zorg gedragen voor het in de lucht houden en waar nodig verbeteren van de hybride onderwijsvoorzieningen zoals die in het afgelopen studiejaar zijn gerealiseerd. Ondanks de wens van het OPO en het CvB om het onderwijs zoveel mogelijk weer op de campus te organiseren, is de kans ook groot dat delen van het onderwijs nog online zullen plaatsvinden of dat alleen beperkte aantallen studenten naar de campus kunnen komen. Om die reden worden in 22 collegezalen technische verbetering in de AV voorzieningen doorgevoerd om beeld en geluid beter te maken. In 117 werkgroep zalen blijven de aangebrachte camera’s en microfoons aanwezig en zal FCO zo intensief mogelijk vandalisme tegengaan en eventuele technische gebreken snel oplossen. Ook 25 Classroom Studio’s waar docenten colleges kunnen opnemen of real-time verzorgen blijven beschikbaar. Op de Canvas Online Education pagina kunnen docenten de lijst met zaalnummers vinden en ook technische en didactische aanwijzingen zijn in de zaal aanwezig. Studentassistenten van VU NT&L en/of medewerkers van het AVC zijn beschikbaar om docenten instructie te geven om met de voorzieningen aan de slag te geven. 

Instructie en onderstueningvoor het gebruik van de voorzieningen kan uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan het college aangevraagd worden via dit formulier (Help me with my running course à Hybrid Classroom). Ondersteuning door facultaire student-assistenten heeft overigens de voorkeur.

Overigens zullen ook de Pop-up studio en het Experimentele Hybride Onderwijstheater beschikbaar zijn natuurlijk.