Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Hoorcollege vaccinatiebeleid voor beleidsadviseurs ministerie VWS

24 november 2021
“Wat kun jij ons adviseren met betrekking tot beleid?” Die vraag stond centraal tijdens een discussie op 15 november met beleidsambtenaren van de afdelingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die zich bezighouden met Covid-19 en Maatschappelijke Ondersteuning.

Onderzoeksleider prof. Elco van Burg gaf daar een overzicht van de bevindingen uit de meer dan 100 interviews en observaties van het afgelopen jaar. Daaruit komt een beeld naar voren van een groot verschil in de eerste fase en latere fase van de crisis. Het verschil zit voornamelijk in de urgentie en in het effect van maatregelen. Van Burg: “Nu de discussie over de vaccinatiegraad hoog oploopt in de samenleving is het goed om te kijken hoe de verschillende groepen uit dit onderzoek hier tegenaan kijken, zoals bijvoorbeeld de dak- en thuisloze populatie. Het blijkt dat deze groepen relatief beperkt bereikt worden met de maatschappijbrede vaccinatie-aanpak en dat wijk- en groepsgerichte aanpak beter werkt.”

De consequentie voor beleid is dat een generieke vaccinatiedrang of -dwang voor deze groepen weinig oplevert. Praktische obstakels zoals taalbarrières en bereikbaarheid van locaties hebben aandacht nodig. Bezwaren tegen vaccineren blijken vaak groepsgebonden te zijn, dus is het van belang om informatie te geven aan ‘cultuurdragers’ in een groep. “Cultuurdragers kunnen worden beïnvloed door bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen uit hun eigen groep en in hun eigen taal. Ook contact met eigen ‘begeleiders’ als het gaat om dakloze mensen speelt hierin een belangrijke rol,” aldus Van Burg.