Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Hittegolf in VS bijna onmogelijk zonder klimaatverandering

13 juli 2021
De hittegolf en recordtemperaturen in delen van de V.S. en Canada eind juni zouden vrijwel onmogelijk zijn geweest zonder de invloed van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Dat is de uitkomst van een snelle attributieanalyse van een internationaal team toonaangevende klimaatwetenschappers, waar ook VU-onderzoeker Dim Coumou deel van uitmaakt.

Het noordwesten van de V.S. en Canada kreeg te maken met temperaturen die enkele graden boven eerdere hitterecords lagen. Zo registreerde het dorp Lytton met een temperatuur van 49,6ºC een Canadees record, ruim boven het oude maximum van 45ºC. Kort na deze recordhitte werd Lytton grotendeels in de as gelegd door een bosbrand. Klimaatverandering, veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen, heeft het optreden van deze hittegolf minstens 150 keer waarschijnlijker gemaakt, volgens de bevindingen van de wetenschappers.

Vrijwel onmogelijk zonder menselijke invloed
Klimaatverandering zorgt ervoor dat de kans dat een hittegolf plaatsvindt tegenwoordig veel waarschijnlijker is én dat een dergelijke hittegolf ook veel heviger is. Om het effect van klimaatverandering op deze temperaturen te kwantificeren, hebben de wetenschappers de waarnemingen en computersimulaties aan de hand van peer-reviews geanalyseerd. Zo konden ze het huidige klimaat - dat sinds eind 19e eeuw ongeveer 1,2°C warmer is geworden - vergelijken met het klimaat uit het verleden.

De extreme temperaturen waren veel hoger dan de bovengrens van eerdere waarnemingen. Dit maakte het moeilijk om exact te kwantificeren hoe zeldzaam deze gebeurtenis is in het huidige klimaat en hoe groot de kans op een dergelijke hittegolf zou zijn geweest zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering. De onderzoekers concludeerden echter dat deze hittegolf zonder menselijke invloed “vrijwel onmogelijk” zou zijn geweest.

Hittekoepel gecombineerd met klimaatverandering
De onderzoekers hebben twee verschillende verklaringen gevonden voor de aanname dat klimaatverandering de kans op extreme hitte veel groter heeft gemaakt. Eén mogelijkheid is dat het een enorm ongewone gebeurtenis blijft in het huidige klimaat, hoewel klimaatverandering het optreden van een dergelijke hittegolf wel degelijk waarschijnlijker heeft gemaakt. Aanhoudende droogte en ongebruikelijke atmosferische circulatie, ook wel bekend als een ‘hittekoepel’, hebben in combinatie met klimaatverandering geleid tot de bijzonder hoge temperaturen. Volgens deze verklaring zouden de piektemperaturen ongeveer 2°C lager zijn geweest zonder de invloed van klimaatverandering.

Tot het moment dat er een volledig einde komt aan de uitstoot van broeikasgassen zullen de temperaturen blijven stijgen en zullen dit soort gebeurtenissen vaker voorkomen. Bijvoorbeeld: zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2°C (hetgeen al in 2050 het geval zou kunnen zijn), zou een hittegolf zoals deze ongeveer eens in de 5 à 10 jaar kunnen voorkomen, aldus de wetenschappers.

Vaker kans op hittegolven met recordtemperaturen
Een andere mogelijke verklaring is dat het klimaatsysteem een niet-lineaire drempel is gepasseerd, waarbij een kleine opwarming van de aarde een snellere stijging van extreme temperaturen veroorzaakt dan tot dusver is waargenomen. Deze mogelijkheid moet in toekomstige studies onderzocht worden. Dit zou betekenen dat een hittegolf met recordtemperaturen zoals die van vorige week al vaker voor zou kunnen komen dan klimaatmodellen voorspellen. Dit roept vragen op over hoe goed de huidige wetenschap het gedrag van hittegolven ten tijde van klimaatverandering in een model kan vangen.

Een stevige waarschuwing
Dim Coumou: “Op dit moment begrijpen we de mechanismes die leiden tot dergelijke uitzonderlijk hoge temperaturen nog niet goed. Er is misschien wel een drempel in het klimaatsysteem overschreden, waarbij een kleine mate van extra opwarming van de aarde een snellere stijging van extreme temperaturen veroorzaakt." Deze gebeurtenis is een stevige waarschuwing dat extreme temperaturen die ver boven de huidige verwachte bovengrens liggen zelfs kunnen optreden op 50° noorderbreedte. Dit betekent dat de hele V.S. (met uitzondering van Alaska en Hawaii), Frankrijk, delen van Duitsland, China en Japan te maken kunnen krijgen met dergelijke extremen. De wetenschappers waarschuwen dat er aanpassingsplannen ontworpen moeten worden voor temperaturen die flink hoger liggen dan de waarden die in het recente verleden al gemeten zijn.

De studie is uitgevoerd door 27 onderzoekers die deel uitmaken van het World Weather Attribution-initiatief, waaraan wetenschappers van universiteiten en meteorologische instituten uit landen als Canada, de V.S., Duitsland, Nederland, Zwitserland, Frankijk en het Verenigd Koninkrijk verbonden zijn.