Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Haroon Sheikh benoemd tot bijzonder hoogleraar

12 oktober 2021
Per oktober 2021 is Haroon Sheikh benoemd tot bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU.

Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie hebben een immense invloed op samenleving en economie. Een mondiale digitale infrastructuur beïnvloedt bovendien internationale verhoudingen en dat vraagt om een antwoord van politiek en bestuur. In toenemende mate staan door digitalisering allerlei strategische vraagstukken op het spel. Binnen de Europese Unie spreekt men de laatste tijd bijvoorbeeld over strategische autonomie en wordt er in dat kader regulering en beleid voor digitale technologie ontwikkeld. Ook raken geopolitieke en economische vraagstukken steeds meer met elkaar verweven. Zo ontstaan nieuwe meer subtiele vormen van macht en beïnvloeding die fundamentele analyse en reflectie vereisen.

Mondiale technologie krijgt lokaal vorm
Terwijl er sprake is van mondiale technologieën, is de omgang ermee veelal lokaal van aard. Lokale instituties en tradities geven vorm aan de manier waarop samenlevingen technologieën inbedden. Sheikh: “Aan de hand van de benaderingen van varianten van kapitalisme en meervoudige moderniteiten wordt vanuit de leerstoel gekeken naar dit proces van inbedding. Hiertoe behoort onder andere onderzoek naar verschillen tussen het staatsgeleide kapitalisme van een aantal Aziatische landen, het Angelsaksische marktgedreven model en het gemengde model van Continentaal Europa.”

Maatschappelijke betekenis
Volgens Susan Legêne, decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen, is deze benoeming van belang voor de maatschappelijke betekenis van de geesteswetenschappen. “Haroon werkt vanuit zijn beleidservaring in de financiële sector en de WRR op het snijvlak van wetenschap, beleid en publiek debat. Als filosoof verbindt hij opvattingen over bestuur en leiderschap in bedrijven en overheidsinstellingen die inspelen op globaliseringstendensen, aan de concrete betekenissen daarvan voor individuen en de samenleving als geheel.”

Loopbaan
Haroon Sheikh (1980) studeerde bestuurskunde, filosofie en politicologie in Leiden en Oxford. In 2012 promoveerde hij aan de VU. Hij heeft meer dan tien jaar in de financiële sector gewerkt bij investeringsmaatschappijen Cyrte en Dasym. Van 2015 tot 2018 gaf hij leiding aan FreedomLab Think thank. Hij heeft drie boeken gepubliceerd op het snijvlak tussen filosofie, economie en internationale betrekkingen: De opkomst van het oosten (2016), Embedding Technopolis (2017) en Hydropolitiek (2019). Sheikh heeft verschillende nevenfuncties, verschijnt regelmatig in de media en is onder andere columnist bij NRC Handelsblad.

Sinds 2018 is hij als senior onderzoeker verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daar is hij verantwoordelijk voor een onderzoek naar kunstmatige intelligentie volgend op een adviesaanvraag van de Nederlandse regering. Het rapport daarover verschijnt begin november. De werkzaamheden van Sheikh bij de WRR zijn vooral gericht op het snijvlak tussen technologie en internationale orde en sluiten daarmee naadloos aan bij genoemde inhoudelijke focus. De leerstoel wordt in overleg met de WRR ingesteld en ingevuld.