Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Grote waardering voor overstromingsonderzoek in Vietnam

9 augustus 2021
Onlangs is de Munich Re RISK Award uitgereikt aan een internationaal consortium, waaronder klimaatwetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dat sinds een aantal jaar werkt aan het verminderen van de kwetsbaarheid voor overstromingen in centraal Vietnam.

De prijs bedraagt 100.000 euro en wordt om de twee jaar uitgereikt door de Munich Re Foundation aan projecten op het gebied van risicovermindering en rampenbeheersing. Het consortium is een samenwerkingsverband tussen het Vietnamese Centre for Social Research and Development en wetenschappers van de Universiteit van Potsdam en de VU. Vanuit de VU zijn wetenschappers Liselotte Hagedoorn, Toon Haer, Ralph Lasage, en Luke Brander aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) hierbij betrokken.

Zware overstromingen in Hue
Binnen het consortium ontwikkelen en onderzoeken de wetenschappers maatregelen om de weerstand tegen overstromingen te vergroten van kwetsbare groepen, zoals vrouwen en armen, in de Hue provincie in centraal Vietnam. De laaggelegen kustgebieden en de stad Hue zijn de afgelopen decennia herhaaldelijk getroffen door zware overstromingen vanuit zee, rivieren en hevige regenval.

Hue City is de hoofdstad van de provincie en biedt onderdak aan ongeveer 350.000 mensen. Zowel de klimaatverandering als de snelle verstedelijking hebben ertoe geleid dat traditionele waterlichamen, zoals de Huong Rivier dat slingert door de dichtbevolkte stad, zijn aangetast en er onvoorspelbare en mogelijk extremere overstromingen zijn ontstaan.

Beter beschermd door kleinschalige maatregelen
Als gevolg van klimaatverandering is het de verwachting dat overstromingen vaker zullen plaatsvinden. Het team van wetenschappers brengt de effectiviteit van kleinschalige en eenvoudige maatregelen in beeld, als aanvulling op grote infrastructurele projecten. Zo blijkt bijvoorbeeld het beschermen en herstellen van mangrovebossen effectief te zijn tegen overstromingen en ondersteunt het tevens de kwetsbare groepen in het voorzien in hun levensbehoeften.

Op basis van de bevindingen wordt de RISK award besteed aan het realiseren van een mangrovekwekerij die door de leden van de gemeenschap beheerd wordt. Daarnaast wordt een toneelstuk dat eerder ontwikkeld is door leden van de Vietnamese Vrouwen Unie, de nationale organisatie die opkomt voor de belangen en gelijkheid van vrouwen, breder uitgevoerd in de provincie. Dit toneelstuk is gericht op vrouwen met als doel het bewustzijn van overstromingen te vergroten en mogelijkheden aan te dragen om zichzelf en naasten te beschermen.

Over de RISK Award
De schenking voor de RISK Award wordt verstrekt door de Munich Re Foundation. De prijs is in het leven geroepen om risicovermindering en rampenbeheer te helpen verbeteren door financiƫle steun te verlenen aan projecten die zich wijden aan dit onderwerp.

In deze uitgebreide storymap is meer te lezen over dit project.