Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Glimmerveen onderzoekt ongelijkheid in thuiszorg ouderen

28 oktober 2021
Organisatiewetenschapper Ludo Glimmerveen van VU Amsterdam heeft samen met Monique Kremer (bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de UvA) een projectsubsidie gekregen van Kenniscentrum Ongelijkheid. Hiermee onderzoeken zij de komende twee jaar ongelijkheid in de zorg aan ouderen thuis in Amsterdam.

Met de toekenning van 99.700 euro willen Glimmerveen en Kremer beter inzicht te krijgen in ongelijke toegang en ongelijk gebruik van professionele zorg en ondersteuning in de thuissituatie van diverse groepen ouderen in Amsterdam.

“We zijn erg blij met de toekenning,” vertelt Glimmerveen. “Hiermee kunnen we beter in beeld te krijgen waarom het zorgpartijen al dan niet lukt om aansluiting te vinden bij ouderen met uiteenlopende achtergronden in een superdiverse stad als Amsterdam. En om beter te begrijpen wat er voor nodig om die aansluiting te verbeteren, zodat onze collectieve zorgvoorzieningen daadwerkelijk steun bieden aan alle Amsterdamse ouderen.”

Als het gaat over toegankelijkheid van zorg gaat het vaak om zaken als fysieke toegankelijkheid, of de hoogte van de eigen bijdrage. Glimmerveen en Kremer proberen ook aandacht te hebben voor meer subtiele kenmerken die een belangrijke rol hebben bij toegang tot zorg, bijvoorbeeld of mensen zich herkennen in het bestaande zorgaanbod, legt Glimmerveen uit. “Heel mooi dat we hier met dit project nu beter inzicht in kunnen krijgen. En van daaruit kunnen nadenken over praktische handvatten voor verbetering.”

Glimmerveen: “We richten ons in het onderzoek op ouderen met diverse achtergronden. Zo doen we een casestudie bij een thuiszorgorganisatie die in staat blijkt om een ouderen te bedienen met diverse migratieachtergronden, die niet altijd vertrouwen hebben in het gangbare zorgaanbod. Tegelijkertijd kijken we ook naar hoger opgeleide, vaak meer vermogende ouderen die zelf zorg en ondersteuning regelen buiten het collectieve aanbod, bijvoorbeeld door een zorg-au-pair in te huren, of als burgercollectief zelf onderling ondersteuning regelen. Wat maakt dat mensen wel heil zien in één oplossing en niet in de andere? En wat betekent dit voor het collectieve karakter van het zorgaanbod in de superdiverse stad als Amsterdam?”

Glimmerveen en Kremer werken ook samen met het ROC van Amsterdam om student-zorgprofessionals te betrekken als co-onderzoekers. Glimmerveen: “Zij zijn zelf een afspiegeling van de diversiteit in de stad. Hun ervaringen op de leerwerkplek én in hun persoonlijke omgeving geven ons een belangrijk aanvullend inzicht in de onderzochte thema’s.”

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen in de stad: UvA, VU, HvA en Inholland. Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.

Glimmerveen en Kremer zijn naast hun aanstellingen bij de VU en UvA verbonden aan het Ben Sajet Centrum. Dit is een kenniswerkplaats dat zich bezig houdt met onderzoek, ontwikkeling en implementatie ten behoeve van de zorgpraktijk en de zorgopleidingen in Amsterdam. Dit nieuwe project is ook ingebed in het Ben Sajet Centrum. “Hiermee zorgen we al gedurende het project voor uitwisseling met de partijen die in hun dagelijkse werk met de onderzochte thema’s te maken hebben. Zo zorgen we ervoor dat onze bevindingen beter aansluiten bij de realiteit in het werkveld en hier daadwerkelijk gebruikt kunnen worden,” vertelt Glimmerveen.