Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Geef slachtoffers erkenning

18 november 2021
Onderzoeksrapport ‘Regelingen voor collectieve schade’ overhandigd aan minister

Slechts een kwart van de huidige collectieve schaderegelingen heeft daadwerkelijk tot erkenning geleid, de helft deels en een kwart helemaal niet. Rechtshistoricus bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) Christiaan Ruppert overhandigde vandaag zijn studie ‘Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning’ aan minister Sander Dekker. Ruppert promoveerde in 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Eindelijk restitutie: De totstandkoming van Nederlandse akkoorden over joodse oorlogstegoeden (1997-2000)’.

Collectieve schaderegelingen falen
Seksueel misbruik in de jeugdzorg, chroom-6, de toeslagenaffaire, mijnbouwschade Groningen … het zijn enkele voorbeelden waarbij collectieve schade is opgetreden. Vervolgens maakte de Nederlandse overheid regelingen voor slachtoffers, maar veel van deze regelingen blijken niet goed doordacht en onvoldoende uitgewerkt.

Ruppert onderzocht 44 Nederlandse regelingen voor collectieve schade. De regelingen hebben te maken met de Tweede Wereldoorlog, het naoorlogs rechtsherstel, geweld en zeden, gevaarlijke arbeids- en leefomstandigheden, rampen en calamiteiten, onjuiste wetstoepassing en rechtshandhaving door de overheid, en internationale operaties Defensie. De bestudeerde regelingen geven de slachtoffers lang niet altijd erkenning voor wat hen is overkomen. Terwijl uit eerder onderzoek blijkt dat het krijgen van erkenning belangrijk is voor het herstel van slachtoffers.

Overheid steeds vaker gecorrigeerd door rechter
Juist de meest recente regelingen (Mijnbouw, CAF 11) hebben in geringe mate tot erkenning geleid. Ook bij andere regelingen wordt de erkenning van wat slachtoffers is overkomen zuinig verwoord door de overheid of betreft de erkenning niet de gehele doelgroep. Woorden als ‘symbolisch gebaar’, ‘geste’ en ‘tegemoetkoming’ komen vaak voor in de regelingen. Woorden als ‘excuus’, ‘spijt’ en  ‘verontschuldiging’ ontbreken in bijna alle regelingen. Het woord ‘aansprakelijkheid’ is sowieso niet opgenomen in een regeling. Opvallend is dat de rechter in toenemende mate de overheid lijkt te corrigeren en oplegt een regeling vast te stellen. Ook lijkt de overheid elke keer weer het wiel opnieuw uit te vinden bij collectieve schade. Tot slot hanteert de overheid geen beleidskader voor collectieve schaderegelingen.

Betrek slachtoffers bij de opstelling van een collectieve schaderegeling
De belangrijkste aanbeveling uit de studie is dat de erkenning van de slachtoffers een centrale plek moet krijgen in collectieve schaderegelingen en dat slachtoffers veel meer betrokken moeten worden bij de opstelling ervan.
Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning’ is te lezen via www.nscr.nl.  

Tijdens een online webinar op donderdag 18 november van 16:00 tot 17:00 uur schetst Christiaan Ruppert de conclusies en aanbevelingen van de studie. VU-hoogleraren Wouter Veraart en Arno Akkermans gaan specifiek in op de betekenis van excuses en slachtofferparticipatie. In een paneldiscussie reageren Monique de Groot (Schadefonds Geweldsmisdrijven) en Rosa Jansen (Slachtofferhulp Nederland) op de resultaten van het onderzoek. Victor Jammers (Schadefonds Geweldsmisdrijven) leidt de bijeenkomst. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar secretariaat@nscr.nl. De bijeenkomst is te volgen via zoom: https://us02web.zoom.us/j/85861888945?pwd=VUNyN1g2cWxScHBUWGFpNmdVNjF2dz09
Meeting ID: 858 6188 8945 | Passcode: 829901

Bron: NSCR