Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Financiering uit NWO Open Science Fund voor Hans Berends

27 oktober 2021
Hoogleraar Innovatie en Organisatie Hans Berends krijgt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een bijdrage van maximaal 50.000 euro voor zijn Open Science project Case-study Research & Data Reuse (CaRe & DaRe).

In de open science beweging is er tot nu toe weinig aandacht geweest voor het hergebruik van kwalitatieve case study data, terwijl dit een veelgebruikte onderzoeksmethode is. Onder andere privacyoverwegingen en vertrouwelijkheid beperken het hergebruik ervan. Het project van Hans Berends ontwikkelt samen met DANS en SURF een nieuwe gedecentraliseerde procedure voor het hergebruik van kwalitatieve case study data, waarbij onderzoekers zelfbeschikking over hun data behouden, en data FAIR worden gemaakt zonder ze open te delen. Deze aanpak wordt getest in een pilot met data van verschillende onderzoekers over fieldlabs als innovatie-instrument. Zo vergroot dit project het bereik van open science. Berends: “Met deze toekenning kunnen we een pilot doen met een aanpak voor effectiever gebruik van kwalitatieve data. Dit is een aanzet tot het realiseren van open science voor kwalitatief onderzoek.”

Waardering open science
In totaal krijgen 26 projecten op het gebied van Open Science een financiële impuls van maximaal 50.000 euro. Met het Open Science Fonds wil NWO een impuls geven aan het erkennen en waarderen van open science praktijken door het steunen van projecten van onderzoekers die voorlopers zijn (of willen zijn) in deze beweging. Onderdeel van de beoordeling was daarom ook het open science trackrecord van de aanvragers, die voor 10% in de beoordeling meetelde. 64% van de onderzoekers vindt dat Open Science onvoldoende erkend en gewaardeerd wordt, blijkt uit een onlangs peiling gehouden door Markteffect in opdracht van NWO. In totaal werden 167 ontvankelijke aanvragen beoordeeld, waarvan er 26 gehonoreerd konden worden. Caroline Visser, verantwoordelijk voor open science in de raad van bestuur van NWO: “Afgelopen jaren zie je de belangstelling voor open science bij onderzoekers echt groeien. Met het Open Science Fonds proberen we dat als NWO te ondersteunen. Niet alleen door innovatieve projecten te steunen maar – hopelijk – ook door met financiering de broodnodige erkenning en waardering te geven.”

Open Science Fund NWO
Het Open Science Fund is vorig jaar gelanceerd door NWO. Voor deze eerste ronde waar nu 26 projecten in aanmerking komen voor financiering, is een budget van ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar. In de tweede helft van 2022 zal een tweede ronde opengesteld worden. NWO zet zich al lange tijd in voor de transitie naar Open Science. Publicaties voortkomend uit NWO-financiering moeten daarom Open Access beschikbaar zijn. Ook onderzoeksdata gegenereerd tijdens NWO-projecten moeten zo open als mogelijk beschikbaar gesteld worden. NWO zet zich ook in voor het erkennen en waarderen van open science praktijken, mede in het kader van het landelijke programma erkennen en waarderen.