Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Effectiviteit samenwerkingsverbanden voor behalen SDG’s

16 augustus 2021
Dragen samenwerkingsverbanden tussen meerdere partijen bij aan het realiseren van de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals? Een internationaal team onder leiding van VU-wetenschappers Oscar Widerberg en Philipp Pattberg, gaat dit onderzoeken in het project Transformative Partnerships for Sustainable Development.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn ontwikkelingsdoelen voor de periode 2015-2030, vastgelegd door de lidstaten van de Verenigde Naties (VN), met als doel om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Doelstellingen vaak niet behaald
De zeventien verschillende SDG’s moeten in samenwerkingsverbanden tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden behaald, hebben de lidstaten bepaald. De vraag is echter of deze samenwerkingsverbanden daadwerkelijk bijdragen aan de SDG’s. In de afgelopen decennia zijn er veel samenwerkingsverbanden opgezet, zowel binnen als buiten de VN, waarvan een aanzienlijk aantal de doelstellingen niet heeft behaald.  

Database met samenwerkingsverbanden
In het vierjarig project Transformative Partnerships for Sustainable Development, gaat een internationaal onderzoeksteam, met wetenschappers van onder meerhet Swedish Institute for Future Studies, Stockholm University en Lund University, een nieuwe database met samenwerkingsverbanden rondom SDG’s aanleggen en onderzoeken. De wetenschappers combineren hierbij verschillende onderzoeksmethoden, zoals statistische analyse, interviews met bijvoorbeeld beleidsmakers, bedrijven en activisten, expertenquêtes en het bijwonen van internationale onderhandelingen. 

Duurzaamheidsdoelen werkelijk behalen in 2030
Oscar Widerberg: “Nu de menselijke beïnvloeding van het klimaat een feit is en de opwarming sneller gaat dan aanvankelijk gedacht werd, zijn de uitkomsten van dit onderzoek belangrijker dan ooit. We willen met dit project een grote bijdrage leveren aan de manier waarop de samenwerkingsverbanden worden vormgegeven, om op die manier de duurzaamheidsdoelen werkelijk te behalen in 2030.”