Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Economisch succes China verklaard

19 juli 2021
VU-onderzoekers publiceren alternatieve kijk op China.

De opkomst van China als economische grootmacht is de wereld ingrijpend aan het veranderen. De Westerse wereld kan zich hiertegen verzetten en het zien als een bedreiging van onze manier van leven, maar we kunnen ook leren van hun succes door begrip te tonen voor de Chinese beschaving en cultuur. Dit schrijven bedrijfskundigen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Collectivistisch handelen bevordert economie
Bedrijfskundige Charles Hampden-Turner, China-deskundige Peter Peverelli en econoom Fons Trompenaars vergeleken Oost en West, en leggen, met een model waarmee culturen gemeten kunnen worden, uit waarom China groeit en zal blijven groeien. Hiervoor hanteren zij acht culturele dimensies. De dimensie 'Individualistisch – Collectivistisch' meet bijvoorbeeld de mate waarin een cultuur het belang van ieder individueel lid van een groep (een werknemer van een onderneming, een burger van een land, etc.) boven het belang van de groep als geheel stelt, dan wel het omgekeerde. “Nederland neigt naar de individualistische kant, terwijl China meer aan de collectivistische zijde staat”, aldus Peverelli.

Diffuusheid bevordert economie
Een andere dimensie 'Specifiek – Diffuus' meet in hoeverre een cultuur de wereld in duidelijk afgescheiden hokjes, categorieën, e.d. verdeelt, dan wel die hokjes in elkaar over laat lopen. Nederlanders zijn vrij specifiek; Chinezen behoorlijk diffuus. Peverelli legt uit: “Ondernemingen in een individualistische specifieke cultuur creëren allereerst rijkdom voor de aandeelhouders, de eigenaren. Als die tevreden zijn, doet het bedrijf het goed. In het collectivistische diffuse China zijn ondernemingen ingebed in een ecosysteem van vele betrokken stakeholders. Die laatsten zijn werknemers, toeleveranciers, overheden, omwonenden, enzovoorts. Chinese ondernemers moeten heel wat meer ballen ophouden dan hun Nederlandse collega’s, maar een goed lopend Chinees bedrijf creëert rijkdom voor de hele samenleving.”

Begrip voor culturele waarden
Wat veel mensen in het Westen vooral lijkt te ergeren is dat de Chinezen beter in staat lijken rijkdom te creëren dan het Westen. Te midden van alle politieke veroordelingen trok China in 2020 voor het eerst meer buitenlandse investering aan dan de VS. China was ook het enige G20-land met een positieve economische groei in 2020. We moeten onder ogen zien dat China uitblinkt in wat wij zo hard nastreven: de creatie van rijkdom. Volgens de auteurs zit het succes van China niet in 'communisme' of ‘dictatuur’, maar in een set culturele waarden die 22 eeuwen oud is en hun invloed over het grootste deel van Oost-Azië uitstrekken.

Publicatie
Hampden-Turner, C., Peverelli, P.J., Trompenaars, F. (2021). Has China Devised a Superior Path to Wealth Creation? The Role of Secular Values, Newcastle on Tyne: Cambridge Scholars.

https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-6945-4