Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

E-health: een gewaardeerde innovatie of noodzakelijk kwaad?

11 oktober 2021
E-health: een gewaardeerde innovatie of noodzakelijk kwaad?

Digitale hulpverlening in de zorg tijdens crisis

Tijdens de Covid-19 crisis is veel digitale innovatie gedaan in de zorg voor mensen in kwetsbare posities, zoals dakloze mensen. Deze digitale innovatie bestond vooral uit videobellen en online vergaderen. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar drie hulpverleningsorganisaties komt naar voren dat digitale innovatie niet door iedereen als wenselijk gezien. Voor sommige doelgroepen, met name degenen die niet digitaal vaardig zijn of vooral fysieke hulp nodig hebben, lijkt e-health minder geschikt. Tegelijkertijd is het lastig om te generaliseren, omdat individuen in zo’n groep juist wel behoefte kunnen hebben aan digitale oplossingen. Ze vinden bijvoorbeeld fysiek contact te ingrijpend en online contact een goede oplossing.

Crisis blijkt goed moment voor innovatie

De crisis blijkt voor de drie hulpverleningsorganisaties een goed moment te zijn om succesvol digitaal te innoveren. Door de Covid-19 crisis werden bestaande werkroutines doorbroken en een nieuwe manier van werken ontdekt. De verschillen tussen de organisaties laten vooral zien dat de rol van de opvattingen over professionele identiteit belangrijk zijn. In welke mate past digitaal contact bij de opvattingen over wat een professional hoort te doen? De antwoorden daarop lopen uiteen en bepalen of mensen digitale hulpverlening slechts als iets tijdelijks of noodzakelijks zien, of als een nieuwe manier van werken voor sommige groepen cliënten. Daarnaast blijkt een gedeelde visie op de innovatie van grote invloed. Een visie die gericht is op e-health als versterking van professionaliteit, kwaliteit van zorg en zelfregie van de cliënt kan een positieve invloed hebben op de acceptatie van digitale innovatie; dit in tegenstelling tot het zien van e-health als een noodzakelijk kwaad of zelfs als verkapte bezuiniging. Dit onderzoek laat ook zien dat champions, mensen die enthousiast zijn over een innovatie en dat willen uitdragen in de organisatie, een belangrijke rol hebben in het pionieren en uitdragen van nieuwe technologie en nieuwe manieren van werken.

Het rapport is hier te downloaden.

De Vrije Universiteit Amsterdam is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. Daarbij staat de VU voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. Dat vertaalt zich in drie kernwaarden: verantwoordelijk, open en persoonlijk.

ZonMw staat voor een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en kwetsbare groepen in het bijzonder. Daar werken we aan door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, onderzoek en ontwikkeling om van te leren wat werkt en zo bij te dragen aan oplossingen. ZonMw doet dit vanuit drie kernactiviteiten: programmeren en financieren, stimuleren van impact en signaleren.