Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Dr. Lieneke Slingenberg benoemd op URC leerstoel

13 december 2021
Het College van Bestuur benoemt per 1 januari 2022 Lieneke Slingenberg tot hoogleraar Migrants and the Rule of Law in het University Research Chair programma aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Met het URC- programma erkent de Vrije Universiteit Amsterdam uitmuntende wetenschappers die worden beschouwd als aankomend leiders in hun vakgebied. De VU feliciteert Lieneke Slingenberg en is erg blij met haar benoeming op de University Research Chair.

Leerstoel
Slingenberg zal de URC-leerstoel Migrants and the Rule of law bekleden. Deze leerstoel richt zich niet zozeer op toelating en uitzetting van vreemdelingen, als wel op de regulering van het leven van migranten. Daarbij gaat het enerzijds om de wijze waarop het recht wordt aangewend om het leven van migranten vorm te geven (‘Rule by law’), anderzijds om de wijze waarop het recht de overheidsmacht ten opzichte van migranten inperkt (‘Rule of law’). Slingenberg: "Ik ga me richten op kwesties als de verhouding van het vreemdelingenrecht tot bijvoorbeeld sociaal recht en algemeen staats- en bestuursrecht, en welke theoretische noties relevant worden geacht voor de rechtspositie van migranten (zoals kwetsbaarheid en non-dominantie)."

Law in Action
Door de sterke verbinding tussen aan de ene kant wetenschap en de andere kant maatschappelijke relevantie van dit specifieke onderzoeksgebied, past het onderzoek binnen de leerstoel goed bij de focus op Law in Action aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het onderzoek van Slingenberg vindt plaats binnen het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law (ACMRL). 

Onderzoek
De focus van het onderzoek van Slingenberg ligt op de rechten van illegale migranten, asielzoekers en vluchtelingen. In 2012 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift: Between Sovereignty and Equality. The Reception of Asylum Seekers under International Law. In 2017 ontving zij een individual fellowship van NIAS‐KNAW voor onderzoek naar Europese jurisprudentie op het gebied van sociale rechten voor migranten. In het jaar erna ontving zij een Veni voor haar onderzoeksproject ‘Human Rights Law, Non‐Domination and Spatial Restrictions for Refugees’. Van 2015 tot 2021 was Slingenberg  sectiehoofd van de sectie Migratierecht.