Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Dick Stufkens Prijs 2021 voor Klaas van Leest

19 oktober 2021
De Dick Stufkens Prijs 2021 voor het beste proefschrift van de Holland Research School of Molecular Chemistry, waar VU Amsterdam deel van uitmaakt, is toegekend aan Klaas van Leest voor zijn proefschrift 'Open-Shell Cobalt Complexes with Redox-Active Ligands; Electronic Structure and Nitrene Transfer Reactivity'. De prijs, bestaande uit een certificaat en 2000 euro, is op 18 november virtueel overhandigd aan Van Leest tijdens het jaarlijkse HRSMC symposium in Amsterdam. Van Leest gaf vanuit Hong Kong een online lezing over zijn prijswinnende onderzoek.

Klaas van Leest studeerde scheikunde in Amsterdam (VU/UvA) en promoveerde op 3 december 2020 cum laude op zijn proefschrift, waarin hij zijn onderzoek naar kobaltkatalysatoren voor de selectieve vorming van C‒N en S‒N bindingen via de overdracht van nitreen-radicalen beschrijft. Daarbij verschaft hij diepgaand inzicht in de onderliggende mechanismen van deze gekatalyseerde moleculaire conversies, die van belang zijn voor de synthese van geneesmiddelen en andere bio-actieve moleculen. Dit deed hij onder begeleiding van zijn promotor hoogleraar Bas de Bruin (Universiteit van Amsterdam) en zijn co-promotor hoogleraar Jarl Ivar van der Vlugt (Universiteit van Oldenburg). Van Leest werkt momenteel als postdoc bij de groep van hoogleraar Chi-Ming Che aan de Universiteit van Hong Kong op het gebied van foto-redoxkatalyse. Hij kreeg daarvoor een NWO Rubicon beurs.

‘Kwaliteit en enorme productiviteit’
De jury voor de Dick Stufkens prijs 2021 koos uit een reeks uitstekende kandidaten unaniem voor Klaas van Leest. Deze was onder de indruk van de kwaliteit van het onderzoek van Van Leest en prijst zijn enorme productiviteit. Hij wist niet alleen vooruitgang te boeken in de katalysemethode die het hoofdonderwerp was van zijn onderzoek. Ook droeg hij bij aan een reeks van studies naar verschillende metaalkatalysatoren voor een breed scala aan katalytische processen. Zijn promotieonderzoek resulteerde in negen wetenschappelijke publicaties en daarnaast staan er nog eens 22 papers van hoge kwaliteit op zijn naam. In totaal werd zijn werk al meer dan 500 keer geciteerd. Volgens de jury geeft Van Leest hiermee blijk van een ongebruikelijke combinatie van zeer hoge productiviteit met zeer hoogwaardig, interessant katalyse-onderzoek, waarbij hij talrijke samenwerkingsverbanden wist te smeden zowel binnen de HRSMC als daarbuiten. 

Over de HRSMC
De HRSMC werd opgericht in 1994 en is geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). De onderzoekschool is een samenwerking van onderzoeksgroepen op het gebied van synthese, spectroscopische karakterisering en theoretische en computationele beschrijving van moleculaire systemen, van de Universiteit van Amsterdam, VU Amsterdam, de Universiteit Leiden en Radboud Universiteit Nijmegen. Naast het creëren van de juiste voorwaarden voor deze samenwerking biedt de school ook een internationaal hoog aangeschreven lesprogramma voor getalenteerde PhD- en MSc-studenten in moleculaire chemie en natuurkunde. Wijlen hoogleraar Dick Stufkens, wetenschappelijk directeur gedurende de periode 1997-2001, was een van de drijvende krachten achter de HRSMC. Zijn inspanningen hebben onder andere sterk bijgedragen aan de internationale reputatie van de HRSMC.