Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

De invloed van mobiliteit in de EU op rubberexpansie in de tropen

17 juni 2021
Onderzoeker Perrine Laroche van de Vrije Universiteit Amsterdam (IVM) en collega's laten zien dat de huidige EU-oplossingen om de duurzaamheid van persoonlijke mobiliteit te verbeteren, zoals elektrische auto's, onvoldoende zijn. In plaats van technologische oplossingen, zal het aanpakken van de auto-afhankelijke levensstijl in de EU de druk op tropische landen helpen verlichten, naast het verminderen van de CO2-uitstoot.

Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in Ambio. De verwachte toename van de menselijke mobiliteit zal negatieve effecten hebben op tropische ecosystemen, aangezien bijna driekwart van de wereldwijde productie van natuurlijk rubber wordt gebruikt voor de productie van banden. De studie inventariseert het gebruik van natuurrubber in de Europese Unie (EU) om maatregelen aan de vraagzijde voor te stellen om verdere uitbreiding van natuurrubberplantages te voorkomen.

Autogebruik
Een groot deel van de rubber producerende landen is aan het oogsten om ervoor te zorgen dat de mobiliteit in de EU kan blijven bestaan. Voor persoonlijke mobiliteit wordt meer natuurrubber gebruikt dan voor goederenvervoer. Vooral het eigen autogebruik is verantwoordelijk voor ongeveer 58 procent van dit verbruik. De auto is het belangrijkste voertuig dat wordt gebruikt voor persoonlijke mobiliteit in de EU, goed voor meer dan driekwart van de totale afstand die mensen in een jaar afleggen. Het autogebruik in de EU wordt sterk gedreven door autobezit, dat van invloed is op mobiliteitspatronen, waaronder de gemiddelde autobezettingsgraad per rit.

Beleidswensen
Het nauwe verband tussen autogebruik en economische welvaart suggereert dat de vraag van de EU naar natuurlijk rubber in de nabije toekomst kan toenemen met de economische ontwikkeling van de oostelijke lidstaten. Momenteel is het Europese vervoersbeleid uitsluitend gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot, waarbij een kans wordt gemist om andere milieueffecten van mobiliteit te vermijden. Het vervangen van de EU-vloot door elektrische auto's zal de vraag naar natuurlijk rubber niet verminderen, aangezien deze nog steeds op vier wielen rijden. De voorkeur van Europeanen voor autobezit hangt nauw samen met levensstijlen die beantwoorden aan stedelijke vormen, huisvestings- en arbeidsmarkten en sociale normen. Het overwinnen van de functionele en symbolische aspecten van het privĂ©-autogebruik vereist een beleid dat verder gaat dan de transportsector. Zo kunnen prijsmaatregelen, ruimtelijke ordening en huisvestingsbeleid zeker een rol spelen om Europeanen autovrij te laten leven, met voordelen voor tropische ecosystemen. 

Fotograaf: Devan Darshan