Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Commissie-Donner adviseert aanpassing schadevergoedingsstelsel

29 april 2021
Een tijdelijk adviescollege dat onderzoek heeft gedaan naar het schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten, heeft donderdag 15 april zijn adviesrapport ‘Op verhaal komen’ aangeboden aan minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. VU hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie prof. mr. Wouter Veraart maakte deel uit van de commissie.

Minister Dekker voerde vorig jaar juni een commissie in nadat strafrechtadvocaten, slachtofferorganisaties en andere partijen hem al een lange tijd waarschuwden dat het huidige stelsel van schadevergoedingen niet meer voldeed. Het tijdelijk adviescollege werd ingesteld om te adviseren over de mogelijkheden om tot een afgewogen, consequent en betaalbaar stelsel voor compensatie van slachtoffers van strafbare feiten te komen. De commissie, onder leiding van Minister van Staat en voormalig vicepresident van de Raad van State mr. Piet Hein Donner, werd in het bijzonder om advies gevraagd over de rol van de overheid hierin.

Uit het adviesrapport blijkt dat het huidige stelsel voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit dreigt vast te lopen in niet te rechtvaardigen verschillen wat betreft de inzet van de overheid. Waar de afgelopen jaren steeds meer politieke en beleidsmatige belangstelling kwam voor slachtoffers van strafbare feiten, is het overheidsbeleid op dit terrein schoksgewijs ‘organisch’ gegroeid, waardoor er fricties en ongelijkheden in behandeling van slachtoffers zijn ontstaan. De belangrijkste conclusie van het adviesrapport is dan ook dat regels en voorzieningen voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit aangepast dienen te worden om te komen tot een meer afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel.  

Volgens Veraart biedt het rapport aan de wetgever een mooi en evenwichtig kader waarop toekomstig beleid rond slachtoffers van strafbare feiten kan worden gebaseerd en bestaande fricties en moeilijkheden kunnen worden aangepakt.

Een toekomstbestendig stelsel
Het adviesrapport van de commissie-Donner legt via een aantal aanbevelingen een stevige basis voor een toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. Zo stelt de commissie dat het begrip ‘geweld’ voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven gemoderniseerd moet worden. Slachtoffers van nieuwe vormen van geweld zoals sexting moeten niet uit het oog verloren worden. Ook moet tijdens de rechtszaak het verhalen van schade op de dader volgens de commissie eenvoudiger, ruimer en eenduidiger worden. Voor complexe zaken beveelt zij een aparte schadevergoedingskamer aan. Daarnaast pleit de commissie voor een aanpassing van de voorschotregeling waarbij sprake is van een gegarandeerd reëel voorschot bij alle schadevergoedingsmaatregelen. 

De belangrijkste uitkomsten van het adviesrapport ‘Op verhaal komen’ worden gevisualiseerd in de infographic. Het adviesrapport is hier te downloaden.