Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bestuursbeurzen A.S.C./A.V.S.V. ingetrokken

14 september 2021
De UvA, VU en HvA hebben studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. sancties opgelegd vanwege de ernstige incidenten die onlangs tijdens de kennismakingstijd hebben plaatsgevonden.

De Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen hebben de toegekende bestuursbeurzen voor ten minste het collegejaar 2021/2022 ingetrokken. Voor dezelfde periode geldt ook dat de vereniging geen toegang tot de instellingen krijgt voor promotie of ledenwerving. De instellingen hebben de Senaat van A.S.C./A.V.S.V. vandaag per brief over dit besluit geïnformeerd. 

De instellingen hebben na een gesprek met A.S.C./A.V.S.V. moeten concluderen dat de Senaat onvoldoende grip heeft op wat er binnen de disputen plaatsvindt. In de brief spreken de instellingen hun afschuw uit over de incidenten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en betuigen zij hun steun aan de slachtoffers. De instellingen geven aan dat slachtoffers van de incidenten te allen tijde terecht kunnen melden bij vertrouwenspersonen en bieden ondersteuning aan bij het doen van aangifte.

UvA, VU en HvA ondersteunen de aangekondigde maatregelen die A.S.C./A.V.S.V. naar aanleiding van de incidenten heeft afgekondigd – zoals het schorsen van betrokken disputen en leden en het voorgoed afschaffen van de dispuutsontgroeningen in de huidige vorm. De instellingen hebben met de studentenvereniging afgesproken dat er periodiek afstemming plaatsvindt om te monitoren of de verenging slaagt in haar aanpak.

Gedragscode
In de gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd van Studentenverenigingen te Amsterdam is de verantwoordelijkheid voor persoonlijke integriteit, de gezondheid en de hygiëne van de aspirant-leden opgenomen, alsmede de mogelijkheid tot het opleggen van sancties zoals het intrekken van bestuursbeurzen en het opschorten van de mogelijkheid tot promotie bij de onderwijsinstellingen. De code is getekend door UvA, VU, HvA en namens de studentenverengingen door de Amsterdamse Kamer van Verengingen.