Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

1 op de 3 ouderen heeft te maken met uitgestelde zorg door corona

3 juni 2021
Ruim één op de drie ouderen (35%) geeft aan te maken te hebben gehad met afgezegde of uitgestelde zorg tijdens de eerste coronagolf. Zorg werd twee keer zo vaak afgezegd door zorgverleners dan door ouderen zelf.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC (locatie VUmc) deden onderzoek onder Nederlandse ouderen naar uitgestelde en afgezegde medische zorg. Uitstel of afzeggen van geplande zorg kwam vaker voor bij ouderen met twee of meer chronische aandoeningen (multi-morbiditeit) dan bij ouderen zonder chronische aandoeningen. Ouderen met multi-morbiditeit hadden vaker te maken met afzeggingen door de huisarts, afzeggingen door medisch specialisten, en zegden zelf vaker ziekenhuisbezoek af.

LASA
Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Geriatric Medicine. Vanuit de VU is gezondheidswetenschapper Laura Schaap een van de auteurs.

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van data van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een langlopende studie onder een grote groep ouderen in Nederland. Vlak na de eerste coronagolf in 2020 zijn 880 deelnemers van LASA in de leeftijd van 62 tot 102 jaar ondervraagd over hun ervaringen met medische zorg tijdens de coronatijd. Dit ging onder andere over afspraken met de huisarts en medisch specialisten.

Zorg vermijden
Ook mijden van zorg kwam voor: 8% van de ouderen geeft aan dat ze vanwege de coronacrisis langer hebben doorgelopen met medische of psychische klachten, zonder hulp te zoeken. Verder bleek uit het onderzoek dat ouderen met meer depressieve symptomen vaker de zorg meden. 

De bevindingen van dit onderzoek passen ook in het beeld dat verzekeraars en zorginstellingen hebben, en wat recent in de media is verschenen: er is tijdens de pandemie veel geplande zorg afgezegd en er zijn veel minder doorverwijzingen naar medisch specialisten dan voorheen. Wat dit betekent voor de lange termijn is nog onduidelijk. De zorg kan gedeeltelijk ingehaald worden, maar tegelijkertijd kan het ook serieuze gevolgen hebben voor het functioneren van ouderen. Minder controle van ziekten door medisch specialisten zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een ernstiger ziektebeloop of complicaties.

Inmiddels zijn de onderzoekers bezig met vervolgonderzoek om te zien hoe het ouderen vergaat tijdens de tweede en derde golf van de coronapandemie.