Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Woordkeuze belangrijk bij gesprek met kind over het gewicht

24 augustus 2020
Bij de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) is de houding en de woordkeuze van de professional erg belangrijk.

Wanneer de zorgprofessional duidelijk laat zien dat hij of zij het goed voor heeft met het kind en wil helpen om aan een gezonder gewicht te werken, dan verloopt het gesprek fijner voor het kind en de ouders. Het is ook aan te raden negatieve, veroordelende en ingewikkelde woorden te vermijden. Dit blijkt uit twee onderzoeken onder leiding van gezondheidswetenschapper Jutka Halberstadt.

Investeer in behandelrelatie
Wanneer de zorgprofessionals betrokkenheid tonen bij het kind met overgewicht, zich verdiepen in de omstandigheden van het kind en zich bewust zijn van de al bestaande negatieve ervaringen van het kind op bijvoorbeeld school of tijdens eerdere zorg verloopt het gesprek prettiger. De zorgprofessional investeert op deze manier in een goede behandelrelatie zodat het kind en de ouders de professional vertrouwen en zich gesteund voelen.

Vermijd negatieve woordkeuze
In de gesprekken tussen de professionals en de kinderen met overgewicht is een zorgvuldige woordkeuze belangrijk. 45% van de kinderen en 37% van de ouders in het onderzoek heeft namelijk wel eens meegemaakt dat er woorden gebruikt werden die als negatief ervaren werden en daarnaast blijken veel gebruikelijke termen onbekend. Voorbeelden hiervan zijn de termen overgewicht en BMI. Beide worden door een derde van de zorgprofessionals in het onderzoek vaak gebruikt, maar vallen niet altijd goed bij de kinderen en hun ouders. Het woord overgewicht wordt door ruim een derde als negatief ervaren en de afkorting BMI wordt door 60% van de kinderen niet begrepen.

Positieve woorden en houding naar het kind toe
De kinderen in het onderzoek geven aan dat zij de voorkeur hebben voor neutrale of positieve termen in het gesprek over overgewicht zoals stevig, te zwaar of werken aan een gezonder gewicht. De onderzoekers raden ook aan in het gesprek te toetsen of woorden bekend zijn en welke term de voorkeur heeft van kinderen en ouders. Daarnaast is het goed te beseffen dat woordgebruik slechts een deel van het gesprek is. De manier waarop een zorgprofessional de boodschap brengt, diens houding en de sfeer zijn ook van belang in het verstevigen van de relatie met kind en ouders. 

Gevoelig onderwerp
Signaleren en bespreken van overgewicht is een taak voor professionals in de zorg, onderwijs en welzijn maar dit kan soms lastig zijn. Overgewicht en gedrag kunnen gevoelige onderwerpen zijn en een verkeerde aanpak kan schade berokkenen aan het kind en de ouders, maar ook aan de relatie tussen de professionals en het gezin. Uit internationaal onderzoek onder volwassenen en adolescenten met overgewicht en onder ouders van kinderen met overgewicht blijkt dat termen die zij als afwijkend, beledigend of beschuldigend ervaren, gewichtsgerelateerde stigmatisering versterken. In Nederland werd hier niet eerder onderzoek naar gedaan.