Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU 2de universiteit wereldwijd in strijd tegen klimaatverandering

22 april 2020
De Vrije Universiteit Amsterdam staat op de tweede plaats in de Times Higher Education Impact Ranking 2020 als het gaat om het ondernemen van actie tegen klimaatverandering. De ranking evalueert de bijdrage van 766 universiteiten wereldwijd aan de 17 duurzame doelen ofwel ‘sustainable development goals’. Op basis van de totale evaluatie staat de VU op plaats 39 in de Impact Ranking.

Science for sustainability
De hoge score op ‘Climate Action’ komt door de aandacht die de universiteit heeft voor het thema Science for Sustainability. Met dit thema creëert de VU voorwaarden waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen zonder uitputting van de aarde. Dit gebeurt door fundamentele wetenschappelijke kennis te verbinden met kennis over het doorvoeren van duurzame veranderingen in de samenleving.

Science for Sustainability is een thema waarbij meerdere faculteiten en onderdelen van de VU betrokken zijn. Daarbij ligt de focus op de gehele keten van fundamenteel en toegepast onderzoek, en toepassingen daarvan in de praktijk. Met de kennis die hieruit voortkomt stelt de VU haar studenten in staat om bij te dragen aan een betere wereld en worden studenten voorbereid op een duurzame loopbaan. 

Times Higher Education Impact Ranking
De THE impact ranking is voor het derde jaar op rij uitgebracht en is volledig gebaseerd op de structuur van, en data over, 17 Sustainable Development Goals (UN SDG's). Voor de evaluatie van de 766 deelnemende universiteiten wordt voor elke universiteit een score berekend op basis van vier SDG’s: de drie SDG’s waarop de universiteit het hoogst scoort, aangevuld met de score voor SDG 17 partnerschap om doelen te bereiken. De drie SDG’s waarop de VU het hoogst scoort zijn:

  • SDG 13 Climate Action, op een bijzondere 2e plek wereldwijd,
  • SDG 9 Industry, Innovation and infrastructure, op een 32e plek
  • SDG 16 Gender Equality, op een 37e plek.

VU-profiel
Het opvallende van het resultaat van de 39e over all positie in deze THE Impact ranking is dat het kenmerkende VU-profiel in de uitslag naar voren komt. De VU heeft in onderzoek en onderwijs speciale aandacht voor de maatschappelijke connectie van de universiteit en de ambities gerelateerd aan diversiteit en duurzaamheid.