Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Stress en angst toegenomen door coronacrisis

28 mei 2020
In vergelijking met een eerder uitgevoerd Rotterdams en landelijk onderzoek naar de impact van het coronavirus op de bevolking is vooral angst en stress sterk toegenomen de afgelopen periode, met name onder jongeren en mensen met een minimuminkomen.

Dit blijkt uit onderzoek de Haagse Hogeschool in samenwerking met de Vrije Universiteit, Erasmus Universiteit en de Gemeente Den Haag. 

De reden voor deze stijging is volgens mede-onderzoeker Andre Krouwel dat deze groepen het hardst worden getroffen. “Jongeren worden ook economisch zwaarder getroffen dan velen zich beseffen. Vooral diegenen die werken in de horeca of de gastvrijheid- en toeristenindustrie verliezen hun baan of een deel van hun inkomen. Vooral jonge werknemers met lagere en middelbare opleiding zijn bang hun baan te verliezen. Onder de laagste inkomens vreest zelfs twee-derde dat ze hun baan zullen verliezen. Ze zien in de nabije toekomst een verslechtering van de arbeidsmarktsituatie met veel werkloosheid en vermoeden dat zij het eerst slachtoffer worden van deze economische achteruitgang. Dat levert een enorm gevoel van stress op bij de jongste generatie met de laagste opleidingen en inkomens.” 

In het rapport Berichten uit een stille stad worden de gevolgen van COVID-19 voor specifiek Den Haag belicht. Onderzocht zijn de sociaaleconomische gevolgen; de gevolgen voor de gezondheid; de sociale gevolgen, zowel individueel als in de buurt; en vertrouwen in overheden, media en professionals. Hierbij is gekeken naar verschillen tussen groepen. 

Verlies van werk en inkomen

Het rapport laat zien dat grote delen van de Haagse bevolking bevreesd zijn voor verlies van werk en inkomen. Dit zijn met name de zwakste groepen, maar er zijn ook nieuwe kwetsbare groepen bijgekomen, waaronder flexwerkers en zzp-ers. 

Toename angst en stress

COVID-19 leidt tot meer angst en stress, met name onder jongeren en minima. Bijna de helft van de jongeren geeft aan vaker nerveus en gestrest te zijn als gevolg van COVID-19. Ook geeft ongeveer de helft van jongeren aan dat zij het gevoel hebben niets meer te hebben om naar uit te kijken. Onder de minima geven 6 op de 10 Haagse respondenten aan dat zij vaker nerveus, gestrest, licht geraakt zijn en dat zij het moeilijker vinden om zich te ontspannen sinds de uitbraak van corona in Nederland. 

Den Haag in vergelijking met Rotterdam

In vergelijking met de eerste uitgevoerde Rotterdamse en de landelijke steekproef is het geschatte dreigingsniveau van COVID-19 minder geworden, maar de angst en stress als gevolg van de coronacrisis is fors toegenomen. Maatregelen, waaronder het zoveel mogelijk thuis blijven en het vermijden van face-to-face contact met familie en vrienden, kunnen in Den Haag op minder steun rekenen dan in Rotterdam en landelijk. Hierbij speelt onder andere mee dat de vragenlijst in Den Haag ruim twee weken later is afgenomen en de mobiliteit in die periode in heel Nederland groter is geworden.