Foto- en filmopnamen

Voor fotograferen en filmen op de terreinen van de Vrije Universiteit Amsterdam moet toestemming worden aangevraagd door middel van onderstaand formulier.
Aanvragen moeten door zowel VU medewerkers als externe aanvragers worden ingediend.
U wordt vriendelijk verzocht minimaal een week voor de gewenste datum van fotograferen of filmen uw aanvraag in te dienen. Te laat ontvangen verzoeken kunnen doorgaans niet worden ingewilligd.

Toestemming en dan?


Voor fotografie en filmen hanteren we bovendien, na toestemming, de volgende regels om rekening mee te houden:

  • Geen verstoring van de lopende onderwijs- en onderzoeksprocessen
  • Mensen die herkenbaar in beeld komen moeten hiervoor toestemming hebben gegeven d.m.v. een toestemmingsverklaring of quit claim. U dient deze zelf te verzorgen en registreren.
  • Als er specifieke faciliteiten nodig zijn kunnen daar kosten voor gerekend worden. Voorbeelden zijn het gebruiken van specifieke ruimtes, de inzet van beveiligers en VU medewerkers of het plaatsen van bepaalde voorzieningen.

Voor openbare bijeenkomsten als promoties, oraties en buluitreikingen mag er voor privé doeleinden worden gefotografeerd of gefilmd als degene die de leiding van de bijeenkomst heeft hiervoor toestemming heeft verleend. U dient hierbij diens aanwijzingen op te volgen.

Als uw verzoek is gehonoreerd, verzoeken wij u bij het verkregen product te vermelden dat opnamen gemaakt zijn met medewerking van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Geen toestemming

Aanvragen kunnen worden afgewezen als:

  • zij in strijd zijn met de grondbeginselen van de VU
  • de (politieke) boodschap ervan haaks staat op de gangbare denkbeelden aan de VU
  • zij de werkzaamheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en/of bedrijfsvoering verstoren
  • zij ten behoeve zijn van een commerciële instelling of commercieel doel, waar de VU geen relatie mee heeft of wil hebben
  • de opzet of het doel aanstootgevend, kwetsend of discriminerend kunnen zijn
  • de VU louter als locatie wordt gebruikt, zonder band of verbinding met ons onderwijs en onderzoek

Als u geen toestemming heeft zult u door beveiliging gevraagd worden om te stoppen met filmen of fotograferen en kunt u van de campus worden verwijderd.

Toestemmingsverklaring personen


Met dit formulier geven mensen toestemming dat zij worden gefilmd en/of gefotografeerd.

Contact

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de Servicedesk FCO per mail servicedesk.fco@vu.nl of telefoon 020 59 85777 (bereikbaar ma-vr van 08.30 tot 17.00)