Rol illegale activiteiten op ontbossing beter in kaart brengen

Illegale activiteiten en corruptie hebben grote invloed op landgebruiksveranderingen en de daarmee samenhangende duurzaamheidsdiscussie. Door het verborgen karakter en de gevaren om hier expliciet onderzoek naar te doen is hier te weinig aandacht voor.

16-01-2020 | 10:29

Hoogleraar Ruimtelijke omgevingsanalyse Peter Verburg van het Instituut voor Milieuvraagstukken schetst met collega’s van Arizona State University en de University van Alabama op basis van een nieuw conceptueel model hoe data over dit fenomeen verzameld kunnen worden en opgenomen in internationale modellen voor het kwantificeren van de gevolgen voor klimaatverandering en biodiversiteit. Het onderzoek is 13 januari gepubliceerd in Nature Sustainability; “Understanding the role of illicit transactions in land-change dynamics”.

De onderzoekers geven in de publicatie aan hoe belangrijk het is om de rol van illegaal en corrupte praktijken op landgebruiksverandering in kaart te brengen door op innovatieve manieren data van satellietbeelden en landgebruiksactiviteiten te combineren.

Voorbeelden van illegale praktijken
Illegale activiteiten variëren van ontbossing voor narco-drugs in Costa Rica tot het illegaal mijnen van zand door maffiagroepen in India en illegale transacties tussen projectontwikkelaars en politici in de VS. Overal in de wereld zijn er voorbeelden te vinden van illegaal activiteiten die een grote invloed hebben op landgebruik. Wetenschappers schatten dat 40% van de mondiale ontbossing illegaal is en dat in sommige landen, zoals Indonesië en Brazilië, dit op kan lopen tot 80%. Het niet meenemen van deze activiteiten kan grote gevolgen hebben voor het kwantificeren van de gevolgen van landgebruik op het klimaat en de biodiversiteit en het vormgeven van effectief beleid. Het onderzoek is een oproep aan de wetenschappelijke community om dit onderwerp serieus te nemen door het nieuwe model te gebruiken.

Een goede voorbeelden is recent werk over de correlatie tussen narco-trafficking en ontbossing in Centraal America waarbij de specifieke patronen van ontbossing die deze activiteiten opleveren gebruikt worden om deze te herkennen.

Interdisciplinair onderzoek nodig
“Om de omvang en onderliggende processen van deze landgebruiksveranderingen te begrijpen is interdisciplinair onderzoek nodig: als je de relatie tussen corruptie en ontbossing wil begrijpen moet je een geograaf samen brengen met een politicoloog die kan uitleggen hoe de corruptie werkt en een econoom die kan kijken naar de financiële transacties die plaatsvinden. Het expliciet adresseren van deze processen vereist niet slechts nieuwe technieken en methodes, maar ook het breken van de barrières voor samenwerking tussen de disciplines.” aldus Verburg.