Marcel Nollen nieuw lid van het College van Bestuur van de VU

De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft Marcel Nollen (55) benoemd tot lid van het College van Bestuur.

16-07-2019 | 15:11

Nollen heeft bestuurskunde en Change Management gestudeerd en is gepromoveerd in bedrijfskunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt sinds eind 2006 als bestuurder in het onderwijs: tot 2012 als lid van het College van Bestuur van het Albeda College en sinds 2012 als lid van het College van Bestuur aan de Hogeschool Inholland. Binnen deze besturen was hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringportefeuille (Financiën, HRM, Vastgoed, Huisvesting en ICT). Voorafgaand aan deze bestuurlijke rollen in het onderwijs was hij plaatsvervangend directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE) bij het Ministerie van OCW.

Ron Teerlink, voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt over de benoeming: “Met Marcel Nollen hebben we een gezagvolle bestuurder benoemd met veel bestuurlijke ervaring in een relevante setting, en bovendien deskundig op alle facetten van de bedrijfsvoeringportefeuille. We zijn heel blij dat hij zich aan de VU wil verbinden. Nollen stelt zich in deze rol ten dienste aan het primaire proces en combineert visie en abstract denkvermogen met procesinzicht en executiekracht. Met zijn rustige, open en betrouwbare persoonlijkheid incorporeert hij de kernwaarden van de VU.”

Het College van Bestuur van de VU verheugt zich op de komst van Marcel Nollen en op een collegiale en inspirerende samenwerking. Ook Marcel Nollen zelf kijkt er erg naar uit: “Ik verheug me erop om bij de VU aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling.  Ik zie de VU als een organisatie met een grote maatschappelijke impact, zowel voor studenten als het werkveld. Alle bedrijfsvoeringsfuncties kunnen daar randvoorwaarden voor scheppen en daar zal ik me vol voor inzetten.”

Marcel Nollen treedt op 1 oktober 2019 in dienst van de VU en start met een uitgebreide kennismaking en overdracht. Hij zal uiterlijk op 15 december 2019, het moment dat de termijn van CvB vicevoorzitter Marjolein Jansen afloopt, formeel starten als lid van het College van Bestuur.

De benoeming werd voorbereid door een brede sollicitatiecommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, de voorzitter CvB, de Rector Magnificus, vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, de Universitaire Studentenraad, decanen, dienstdirecteuren en directeuren bedrijfsvoering van de VU. De Gezamenlijke Vergadering heeft positief geadviseerd op het voorgenomen benoemingsbesluit. Zij adviseerden eerder ook over het profiel van het nieuwe lid CvB.