ERC Advanced Grant voor Danielle Posthuma, Jan Theeuwes en Sergey Nezhentsev

Drie vooraanstaande wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC, locatie VUmc hebben ieder de prestigieuze European Research Council Advanced Grant van 2,5 miljoen euro gewonnen. Dit is de grootste individuele onderzoekssubsidie in Europa.

28-03-2019 | 0:00


Jan TheeuwesIn 2012 ontving hoogleraar Cognitieve Psychologie Jan Theeuwes al een ERC advanced grant voor onderzoek naar de effecten van beloning op visuele aandacht. Dit jaar ontvangt hij opnieuw een ERC advanced grant, ditmaal voor het onderzoeksproject “What to expect when you are not expecting it: How implicit regularities drive attentional selection”. Zonder dat we het weten, leren we statistische regelmatigheden die aanwezig zijn in onze omgeving. Een bekend voorbeeld hiervan is het aanleren van een taal. We leren bepaalde regelmatigheden van een taal zonder dat we er ons echt bewust van zijn. Dit impliciet leren (“statistical learning” genaamd) vindt in principe altijd en overal plaats. Door dit leerproces zijn we in staat structuur te geven aan de wereld om ons heen waardoor de wereld voorspelbaar wordt, begrijpelijk en coherent. Hoewel er al veel bekend is over “statistisch leren” bij het aanleren van een taal, of bijvoorbeeld bij het aanleren van complexe bewegingen, is er nog weinig bekend over hoe dit proces onze waarneming en aandacht beïnvloedt. Theeuwes gaat de onderliggende mechanismen van het onbewust aanleren van regelmatigheden in de visuele omgeving onderzoeken bij de afdeling Experimentele en Toegepaste Psychologie van de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Lees verder op de facultaire site.
Danielle PosthumaIn 2013 ontving hoogleraar Complex Trait Genetics aan de VU en Amsterdam UMC, locatie VUmc, en houder van een University Research Chair (URC) Posthuma al een grote Nederlandse persoonlijke onderzoekssubsidie (VICI). Zij gaat innovatieve rekenmethoden en experimentele opstellingen ontwikkelen die een brug kunnen slaan tussen de genetica en neurowetenschappen, toegepast op hersengerelateerde eigenschappen. Posthuma gaat dit onderzoek uitvoeren aan het Center for Neurogenomics and Cognitive Research, van de Bètafaculteit. Zij verheugt zich op het werken met een multidisciplinair team van bio-informatici, statistici en neurobiologen. Lees verder op de facultaire site.
sergey De onderzoeksgroep van Sergey Nejentsev van Amsterdam UMC ontvangt 2.160.926 euro voor hun zoektocht naar nieuwe behandelingen voor tuberculose. Dit bedrag wordt verdeel over vijf jaar. ‘Nieuwe behandelopties zijn hard nodig om de oorlog tegen deze bacterie te winnen’, vertelt professor Nejentsev van de afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie.