Bachelor Geschiedenis van de VU volgens studenten beste van Nederland

Volgens het onderzoek Beste studies 2018 van weekblad Elsevier onder studenten is de bachelor Geschiedenis van de VU de beste van Nederland.

09-10-2018 | 15:09

Als ervaringsdeskundigen gaven studenten op een schaal van 1 tot 5 aan hoe tevreden zij zijn over 45 punten van hun opleiding. Hierbij staat '1' voor 'zeer ontevreden' en 5 voor 'zeer tevreden'. De VU-studenten van de bachelor Geschiedenis zijn allemaal zeer tevreden, waarmee de opleiding op nummer 1 staat.

Uitstekende docenten
De bacheloropleiding Geschiedenis aan de VU scoort goed op alle onderdelen en extra hoog op de kwaliteit van de docenten.

Elsevier Weekblad selecteerde vragen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) die een volledig en betrouwbaar beeld geven van de mening van studenten over hun opleiding. De antwoorden op alle vragen zijn samengevoegd tot scores op zes hoofdpunten: faciliteiten, onderwijs, inrichting opleiding, docenten, toetsing, organisatie en communicatie.

Beste Bachelor Geschiedenis van Nederland
1. Vrije Universiteit Amsterdam
2. Erasmus Universiteit Rotterdam
3. Rijksuniversiteit Groningen
4. Universiteit Leiden
4. Universiteit Utrecht
6. Radboud Universiteit Nijmegen
7. Universiteit van Amsterdam

Over de Bachelor Geschiedenis aan de VU
Studeer je Geschiedenis aan de VU, dan zoek je naar antwoorden op wetenschappelijke én maatschappelijke vragen. Naar verbanden, invloeden, contrasten, samenhang. Naar de lijnen in de tijd.

Aan de VU kun je ook een Engelstalige bachelor Geschiedenis volgen namelijk History: History and International Studies. Als student History and International Studies bestudeer je globalisering en internationale relaties tussen staten, mensen en culturen vanuit historisch perspectief. Het programma is een unieke combinatie van vakken van Geschiedenis, Internationale Betrekkingen en moderne talen. Ben je meer geïnteresseerd in Nederlandse geschiedenis, dan kun je kiezen voor de Bachelor Geschiedenis.

Bron: https://www.elsevierweekblad.nl/bestestudies