Publiekscollege: Rule of law/Rule of men in Europe

Breken leiders als Viktor Orbán de rechtsstaat af door in hun land het vrije woord en mensenrechten in te perken? Hoe kan Europa zich beschermen tegen de opmars van autoritair leiderschap? In een publiekscollege op woensdag 21 november gaat Europarlementariër Judith Sargentini in op de knelpunten die de rechtsstaat in Europa momenteel ervaart.

05-11-2018 | 14:57

Sargentini is geroemd voor haar rapport op basis waarvan het Europees Parlement onlangs instemde met het starten van een strafprocedure tegen Hongarije, onder meer vanwege de aantasting van de onafhankelijke rechtspraak en de persvrijheid in dat land. Na de lezing volgt een paneldiscussie met ruimte voor vragen uit de zaal en er is een afsluitende borrel na afloop.

De rechtsstaat ligt onder vuur, binnen en buiten Europa. Wereldwijd heeft de democratische rechtsstaat als politiek bestuursmodel het moeilijk. In tal van democratische landen zijn recentelijk autoritaire, veelal mannelijke leiders aan de macht gekomen die af willen van 'checks and balances' en onafhankelijke rechtsspraak. Binnen de Europese Unie bestaan grote zorgen over landen als Polen en Hongarije, waarin rechtsstatelijke waarborgen daadwerkelijk worden afgebroken door democratische meerderheden. Hoe kan Europa zich beschermen tegen deze autoritaire verleiding? Welke rol kan de Europese Unie daarin spelen? In haar lezing zal Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks in het Europees Parlement, ingaan op deze vragen.

Na deze lezing zullen drie panelleden - hoogleraar Rechtsfilosofie Wouter Veraart, universitair docent Geschiedenis Ronald Kroeze en hoogleraar Politicologie Ben Crum - op enkele stellingen ingaan en zal onder leiding van moderator Chazia Mourali de discussie worden gestart. Ook het publiek kan vragen stellen en zich mengen in de discussie.

Programma

15.30 – Inloop Auditorium
16.00 – Lezing Judith Sargentini
16.45 – Paneldiscussie en vragen uit publiek
17.30 – Afsluitende borrel

Waar en Wanneer?
Op woensdag 21 november om 16.00 uur in het Auditorium in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De voertaal van het publiekscollege is Engels.

Aanmelden
Online aanmelden voor de publiekscollege Rule of Law/Rule of men in Europe