Hans Boutellier benoemd tot hoogleraar Veiligheid en veerkracht

Hans Boutellier is per 1 juni 2016 benoemd tot hoogleraar Veiligheid en veerkracht. Hij is benoemd in het kader van het nieuwe Institute for Societal Resilience (ISR). Eén van zijn eerste activiteiten is het opstarten van de Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht.

10-06-2016 | 9:04

“In de kenniswerkplaats gaan we in verschillende samenwerkingsverbanden aan de slag met tal van onderwerpen op het brede terrein van veiligheid,” vertelt Boutellier, die zich in zijn leeropdracht zal bezighouden met public administration with respect to security and resilience. De kenniswerkplaats is een open samenwerkingsverband tussen wetenschap, beleid en uitvoering.

Conferentie Veiligheid en veerkracht bundelt krachten
Op de conferentie Veiligheid en veerkracht van 13 juni wordt het startsein gegeven voor de kenniswerkplaats. Veiligheidsprofessionals en wetenschappers komen samen om de veiligheidskwesties van vandaag en morgen te bespreken. Aan twaalf kennistafels wordt onder andere gesproken over radicalisering, veiligheidsbeleving, spanningen in wijken en burgermoed. 

De kenniswerkplaats bouwt voort op drie bestaande deelprogramma’s rond huiselijk geweld, sociale stabiliteit en radicalisering, en veiligheid en burgerschap. Het Amsterdamse programma Veiligheid & Burgerschap, en daarmee de gelijkluidende leerstoel die Boutellier heeft bekleed, is na tien jaar afgerond. Naast zijn huidige hoogleraarschap van één dag in de week blijft Boutellier wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut.

Lees verder over de conferentie.
Meer informatie over het governance-thema bij het ISR.