Impressie Opening Academisch Jaar 2018

Bright Communities

Dat lijkt niet moeilijk nu we leven in een Connected World waarin wereldwijde netwerken steeds meer onze economie, cultuur, relaties en directe omgeving bepalen. Maar hoe kan het dat eenzaamheid en fake news in zo’n wereld grote thema’s worden?

Het cortège komt de zaal binnen onder de ritmische klanken van de band KOFFIE.  Het cortège komt de zaal binnen onder de ritmische klanken van de band KOFFIE.

Mirjam van Praag, voorzitter College van Bestuur opende het academische jaar voor de eerste keer en lichtte de plannen over de VU in een Connected World toe. Ze schetste hoe onze universiteit er in de toekomst uitziet en lanceerde een paar samenhangende trajecten die moeten bijdragen aan onze ambities.

Mirjam van Praag: Wij willen dat onze studenten niet alleen ‘iets’ worden, maar ook ‘iemand’ worden.
Mirjam van Praag: Wij willen dat onze studenten niet alleen ‘iets’ worden, maar ook ‘iemand’ worden.

A Broader Mind
De VU start het onderwijsprogramma A Broader Mind, waarin aan maatschappelijke vragen wordt gewerkt en zelfontplooiing voorop staat. Van Praag: “De universiteit van vandaag is een goede plek om ‘iets’ te worden. Maar er moet ook ruimte zijn om ‘iemand’ te worden. Zo gaan we eenzaamheid tegen, en krijgen we de kracht en het lerend vermogen van onze diverse academische gemeenschap op volle sterkte.”

In het onderwijsprogramma A Broader Mind gaan studenten zich tijdens hun bachelor aan het onderwijsprogramma wijden en zullen het samen met docenten opbouwen, uitvoeren en verbeteren. Na een pilotfase in 2019 met ongeveer 500 studenten zullen op termijn alle studenten aan de VU het onderwijsprogramma volgen. Het tweede onderdeel van A Broader Mind wordt gevormd door Community Service Learning. Studenten zetten hierbij vrijwillig hun academische vaardigheden in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken uit de praktijk.

Debatcentrum 3D
Daarnaast opent de VU een nieuw podium voor debat, dialoog en diversiteit genaamd 3D, voor driedimensionaal kijken. Van Praag: “We hebben een klankbordgroep geformeerd bestaande uit een rijkgeschakeerd gezelschap van studenten en medewerkers dat mee gaat denken bij het organiseren van debat, dialoog en pizza-sessies. Over vragen als: hoe zorgen we ervoor dat iederéén meedoet? Hoe gaan we open met elkaar in gesprek en zorgen we voor wederzijds begrip? En hoe zorgen we dat onderwerpen van verschillende kanten belicht en beargumenteerd worden? We willen de hele campus laten zinderen van dergelijke activiteit, bottom-up.”

Daarna hield Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een toespraak over de uitdagingen voor studenten, overheid en de universiteit in de Connected World. De Jonge: “We leven in een verbonden wereld, waarin we, ook als we alleen zijn, altijd contact kunnen hebben met anderen. Al die gemeenschappen, al die idealen van die eerste internetpioniers, en al die beschikbare kennis, hebben met elkaar niet kunnen voorkomen dat ons land, dat de wereld, hopeloos verdeeld is. Dat we steeds minder een boodschap aan elkaar lijken te hebben.” De Jonge richtte zich tot de studenten ‘de knapste koppen van Nederland’ die niet alleen verantwoordelijkheid voor je studie dragen, maar ook voor ons land als geheel. De Jong riep hen op om “je blik van je scherm halen, en door je eigen bubbel heen prikken. Dat we iets minder van het individualisme, en weer iets meer van de gemeenschap zijn. En zo maak je van de wereld met al die fantastische virtuele kansen, weer tot een stevige samenleving waarin we echt connected met elkaar zijn.”

Hugo de Jonge: Geef niet alleen vorm aan je eigen toekomst maar ook aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar.
Hugo de Jonge: Geef niet alleen vorm aan je eigen toekomst maar ook aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar.

VU-alumna en politica Tanja Jadnanansing (“Dienstbaar zijn aan meer dan jezelf, dat heb ik geleerd aan de VU”) leidde de talkshow met studenten en wetenschappers over de kansen en de keerzijdes van Bright Communities.. De genodigden deelden hun ervaringen over hun netwerken. Student Nouri Mabrouk gaf als advies: “Durf uit je comfortzone te stappen. Het gaat niet altijd meteen goed maar je leert ervan. Je wordt pas iemand als je durft onderuit te gaan”.

Tanja Jadnanansing: “Ik ga proberen u uit uw bubbel te halen”.
Tanja Jadnanansing: “Ik ga proberen u uit uw bubbel te halen”.

Terugkijken
Bekijk ook de livestream terug.

De Amsterdamse band KOFFIE met hun Afrobeat-grooves maakte er een feestje van.
De Amsterdamse band KOFFIE met hun Afrobeat-grooves maakte er een feestje van.

“In contact staan met anderen geeft vertrouwen en creëert nieuwe sociale netwerken.”
“In contact staan met anderen geeft vertrouwen en creëert nieuwe sociale netwerken.”


Foto's: Marieke Wijntjes