Terugblik Martin Luther King Jr. Lezingen

De geweldloze strijd van Martin Luther King voor gelijkberechtiging is tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie. Met zijn toespraken enthousiasmeerde hij velen en wist hij bruggen te slaan en verzet weg te nemen. In 1965 ontvangt King aan de VU het eredoctoraat in de Sociale Wetenschappen, drie jaar later wordt hij in Memphis, Tennessee doodgeschoten. Deze lezing is ter nagedachtenis aan zijn werk en ter inspiratie voor de heersende tijdsgeest.

Martin Luther King Jr. lezing 2017

Acteur Nasrdin Dchar houdt in april 2017 een pleidooi voor saamhorigheid in onze diverse samenleving om polarisatie en angstcultuur tegen te gaan.

Martin Luther King Jr. lezing 2015

Lodewijk Asscher verzorgt de Martin Luther King Jr. Lezing met zijn verhaal om haatzaaiing te bestrijden.

Martin Luther King Jr. lezing 2014

Mpho Tutu, dochter van aartsbisschop Desmond Tutu, sprak over de traditie van geweldloosheid.

Martin Luther King Jr. lezing 2013

prof. dr. Mary King, hoogleraar aan de Peace University van de VN te Costa Rica, benadrukte de diepe wortels van geweldloosheid.

Martin Luther King Jr. lezing 2011

Voormalig minister president Jan Peter Balkenende hield op het podium een warm pleidooi voor ‘wij’ in plaats van ‘ik’

Martin Luther King Jr. lezing 2010

Rev. Jesse Jackson hield met zijn betoog 'Keep hope alive' de zaal in de ban

Martin Luther King Jr. lezing 2009

Paul Scheffer was de tweede in deze serie lezingen. Zijn titel: 'Een emancipatie zonder einde: Martin Luther King en wij'

Martin Luther King Jr. lezing 2008

Veertig jaar na de dood van Martin Luther King beet professor James Kennedy de spits af van deze nieuwe serie lezingen