Events

Evenementen over wetenschap en samenleving

Maatschappelijke Profilering VU
Het team van Maatschappelijke Profilering (MP) ontwikkelt en organiseert programma’s voor VU en VUmc en werkt met regelmaat samen met VUvereniging. Programma’s die de samenhang tussen wetenschap en maatschappij benadrukken en vele (actuele) thema’s belichten. Bij de ontwikkeling zijn vaak ook medewerkers, studenten en externe partners betrokken. Dat resulteert in een breed en gevarieerd programma met onder andere lezingen, debatten, symposia, interviews en een filmfestival. De ontwikkelde programma’s keren voor een deel elk jaar terug, zoals het VU On the Roof Filmfestival, de Abraham Kuyper Lezing, de Martin Luther King Jr. Lezing en programmering rondom de Vrije Schrijver. Daarnaast worden evenementen ontwikkeld rondom de profileringsthema’s van de VU. 

VUvereniging
VUvereniging is het maatschappelijk netwerk voor iedereen die een band heeft met de Vrije Universiteit en VU medisch centrum. VUvereniging is als partner betrokken bij VU programma's rondom de Vrije Schrijver, de Abraham Kuyper Lezing, Martin Luther King Jr. Lezing en het On the Roof Film Festival. Voor meer lezingen, debatten en symposia die zij organiseert, zie de website van VUvereniging.