IT-beslissingen verbeteren met Enterprise Architecture

11-09-2019

11.45

Aula

Improving IT Decisions with Enterprise Architecture

M.J.B.K. van den Berg

prof.dr. J.C. van Vliet, prof.dr. P. Lago, dr.ir R.G. Slot


Cultuurcentrum Griffioen

Exacte wetenschappen

Promotie

Hoe kun je producten en inzichten van enterprise-architectuur gebruiken om tot betere IT-beslissingen te komen? En in het bijzonder tot betere investeringsbeslissingen rondom IT? Martin van den Berg onderzocht dit op basis van diverse casestudies en een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen de volwassenheid van enterprise-architectuur en de kwaliteit van IT-investeringsbeslissingen. 

Organisaties geven steeds meer geld uit aan IT, maar veel projecten slagen maar half of helemaal niet. Regelmatig gaat het al mis bij de besluitvorming om deze projecten te starten. Enterprise-architecten kunnen bijdragen aan betere IT-investeringsbeslissingen en daarmee de slaagkans van projecten vergroten. Enterprise-architectuur is een nog jong vakgebied dat een organisatie en haar IT vanuit een samenhangend perspectief analyseert en ontwerpt.

Architectuur
De producten en inzichten van enterprise-architecten worden nog maar mondjesmaat gebruikt bij IT-beslissingen. Het onderzoek van Van den Berg wijst uit dat organisaties die succesvol zijn met hun IT-investeringsbeslissingen, meer volwassen zijn op het gebied van enterprise-architectuur en ook meer producten en inzichten van enterprise-architecten gebruiken bij de voorbereiding van hun IT-investeringsbeslissingen. De architect zelf speelt hier een heel belangrijke rol bij. 

Meer informatie over dit proefschrift in DARE