Euroscepticisme & Brexit: turbulente tijden voor Europa, hoe nu verder?

29-03-2019

15.45

Aula

Euroscepticisme en de Toekomst van Europa

prof.dr. C.E. de Vries

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Oratie

De politieke en economische onzekerheid rondom Brexit heeft de roep om uit de Europese Unie te stappen in andere lidstaten doen verstommen. Maar wie denkt dat het proces van groeiend Euroscepticisme hiermee ten einde is gekomen, heeft het bij het verkeerde eind. Catherine de Vries laat in haar oratie de diversiteit van bezwaren tegen de Europese Unie zien, hoe deze per land verschillen, en wat voor gevolgen ze hebben voor de toekomst van de Europese Unie.

Ook zet De Vries uiteen hoe Euroscepticisme van invloed is op het stemgedrag in Europese verkiezingen. Haar advies luidt: neem de bezwaren serieus, wees realistisch en laat het streven naar dwingende harmonisatie binnen de Europese Unie los.