Wie zorgt voor het kind? Gezag en omgang in het familie- en het migratierecht

11-01-2019

13.45

Aula

Who cares for the child?

N. Ismaili

prof.mr.dr. S.K. van Walsum (+), prof.mr. H. Battjes, copromotor prof.dr. C. Forder

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

Waar het belang van het kind in familiezaken leidend is voor de uitkomst in een zaak, is dat in migratiezaken zonder uitzondering het recht van staten om immigratie te kunnen controleren, dit blijkt uit het promotieonderzoek Nadia Ismaili.

Ismaili vergleek de benadering van rechters bij het reguleren van gezag en omgang in het familierecht en het migratierecht. Haar onderzoek laat een discrepantie zien in de beoordeling van het belang van kind en ouder om in elkaars nabijheid te kunnen zijn in beide rechtsgebieden. Zij keek naar Nederlandse rechters, maar ook naar het Hof van Justitie in de Europese Unie en het Europese Hof voor de Rechten van der Mens.