Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

FSW Faculteitsbestuur en secretariaat

Laatst gewijzigd op 11 juni 2021
Het faculteitsbestuur bestaat uit vier leden: de decaan en voorzitter van het faculteitsbestuur, de portefeuillehouders onderwijs en onderzoek en de directeur bedrijfsvoering.

Het faculteitsbestuur bestaat uit vier leden: de decaan en voorzitter van het faculteitsbestuur, de portefeuillehouders onderwijs en onderzoek en de directeur bedrijfsvoering. De laatste heeft tevens de leiding over het faculteitsbureau. Aan het bestuur is een student als adviserend lid toegevoegd. 

Het Faculteitsbestuur vergadert iedere twee weken op maandagen. Agendapunten worden bij voorkeur twee weken van te voren aangeleverd. Afhankelijk van het onderwerp gebeurt dit via de decaan, directeur bedrijfsvoering of de portefeuillehouders.

Taken en bevoegdheden

 • de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening
 • het toezicht houden op de uitvoering van de Onderwijs- en Examenregeling (O.E.R.) en de onderzoekprogramma's (hierover kan het bestuur richtlijnen geven aan de afdelingen)
 • het instellen van de examencommissie en het benoemen van de leden daarvan

Composition

 • Dean: Prof. dr. K.I. van Oudenhoven-van der Zee
 • Education Portfolio and vice dean : Prof. dr. Peter Kerkhof
 • Research Portfolio: Prof. dr. J. van Stekelenburg
 • Director of Operations: P. Erne (t\m 31-12-2020) / Dr. S. Duarte Oliveira (per 01-01-2021)

Bestuurssecretariaat

Het bestuurssecretariaat ondersteunt de decaan, de directeur bedrijfsvoering en het Faculteitsbestuur.

Taken:

 • eerste aanspreekpunt voor in- en externe partijen in het contact met de decaan en de directeur bedrijfsvoering
 • beheren agenda’s van de decaan en de directeur bedrijfsvoering
 • verzorgen van planning, ondersteuning en follow-up van gesprekken, overleggen en bijeenkomsten
 • ondersteunen van het management op diverse dossiers

Samenstelling

 • Heleen van Antwerpen: coördinator bestuurssecretariaat en eerste aanspreekpunt voor de decaan
 • Mieke Noordam: eerste aanspreekpunt voor de directeur bedrijfsvoering
 • Anne-Martien de Kleijne: eerste aanspreekpunt voor bestuursvergaderingen