Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Facultaire onderzoekscommissies en gremia FSW

Laatst gewijzigd op 14 juli 2021
De faculteit heeft een aantal onderzoekscommissies en -gremia, elk met een specifieke functie, welke hieronder nader worden toegelicht.

Facultair Onderzoeksoverleg (FOZ)

Het FOZ is een facultair overlegorgaan met de verantwoordelijken voor onderzoek. Dit betreft de onderzoeksmanagers van de afdelingen, de ISR themaleiders en de ISR programmadirecteur, onder leiding van  de portefeuillehouder onderzoek en met ondersteuning van het onderzoeksbureau. De huidige bezetting van het FOZ is daarmee als volgt: 

 • Ben Crum – portefeuillehouder Onderzoek (voorzitter)
 • Joris Rijbroek – programma directeur ISR
 • Marjolein Broese van Groenou – Onderzoeksmanager afdeling Sociologie
 • Elly Konijn – Onderzoeksmanager afdeling Communicatiewetenschap
 • Marjo de Theije – Onderzoeksmanager afdeling Sociale en Culturele Antropologie
 • Kees Boersma – Onderzoeksmanager afdeling Organisatiewetenschappen
 • Ronald van Steden – Onderzoeksmanager afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie
 • Steef Löwik – Hoofd Onderzoeksbureau
 • Rob Kloppenburg – Beleidsmedewerker onderzoek (secretaris)

Het FOZ heeft tot doel:

 • Relevante informatie en ontwikkelingen op het gebied van onderzoek uit te wisselen,
 • Inspanningen ten behoeve van de ISR agenda af te stemmen,
 • Te fungeren als klankbord voor voorbereiding en evaluatie van facultair onderzoeksbeleid.

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie is een adviserend overlegorgaan bestaande uit vier onafhankelijke gezaghebbende onderzoekers vanuit de faculteit. De wetenschapscommissie heeft als taak het:

 • Bewaken van de kwaliteit van het facultaire onderzoek door gevraagd en ongevraagd advies te geven (aan de portefeuillehouder onderzoek, het FB en het ISR management)
 • Beoordelen van de kwaliteit van VI en ERC onderzoeksvoorstellen i.k.v. het facultaire ondersteuningstraject van prestigieuze persoonlijke beurzen.

De samenstelling van de wetenschapscommissie is op dit moment als volgt:  

 • Gjalt de Graaf (voorzitter)
 • Peter van den Besselaar
 • Maurice Crul
 • Rob Kloppenburg (secretaris)

Ethische Commissie (EC)

De EC van FSW adviseert zowel individuele onderzoekers als de gehele faculteit over ethische aspecten van onderzoek. De EC is formeel door de faculteit ingesteld en bestaat uit leden die de diverse onderzoekstradities van de faculteit vertegenwoordigen. De ambtelijke ondersteuning van de Ethische Commissie wordt verzorgd door het Onderzoeksbureau.

De samenstelling van de EC is op dit moment als volgt:

Werkgroep vrouwelijk talent

De WVT in de FSW is opgericht om vrouwelijk talent in de faculteit te stimuleren tot het doen van hoogwaardig onderzoek en haar carrièrekansen op de wetenschappelijke ladder te versterken. Als jong vrouwelijk talent eenmaal een succes behaalt, direct na hun afstuderen en aan begin van hun loopbaan, dan vergroot dat hun latere kansen op doorstroming naar topposities.

De samenstelling van de WVT is op dit moment als volgt:  

 • Elly Konijn (voorzitter)
 • Bianca Beersma
 • Eva-Maria Merz
 • Nadia Bij de Vaate

Contact

Voor vragen en/of ondersteuning bij activiteiten in dit domein kun je contact opnemen met het Onderzoeksbureau, Rob Kloppenburg (beleidsmedewerker onderzoek).