Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Wetenschappelijke integriteit

Laatst gewijzigd op 12 oktober 2021
Bij vragen over de wijze waarop de gedragscode wetenschappelijke integriteit wordt toegepast, bijvoorbeeld bij de auteursvolgorde bij een artikel, het ontbreken van een referentie naar jouw werk of iemand die zich jouw resultaten of gedachtegoed onterecht heeft toegeëigend, vraag je advies aan een van de Vertrouwenspersonen voor Wetenschappelijke Integriteit.

Is de gedragscode wetenschappelijke integriteit geschonden?

Soms doet zich een situatie of dilemma voor waarbij je graag advies inwint over de juiste wijze waarop de gedragscode wetenschappelijke integriteit moet worden toegepast. Zo kunnen er binnen een groep wetenschappers verschillen van inzicht bestaan over auteursvolgorde bij een artikel dat ter publicatie zal worden aangeboden, kan de indruk gewekt zijn dat een referentie naar jouw werk ontbreekt of dat iemand zich jouw resultaten of gedachtegoed onterecht heeft toegeëigend. Bij een dergelijk vermoeden van een inbreuk op de gedragscode die kan leiden tot een schending van de wetenschappelijke integriteit is het raadzaam om een van de Vertrouwenspersonen voor Wetenschappelijke Integriteit te benaderen en om advies te vragen.

Advies of assistentie

De vertrouwenspersoon is er om diegene die zich tot hem/haar wendt te adviseren en/of bij te staan. Hij/zij kan met jou meedenken over de aard van de situatie, de ernst van de zaak en kan je adviseren over de juiste route. In sommige gevallen kan hij/zij bekijken of het mogelijk is om tussen partijen te bemiddelen. De andere partij kan zich desgewenst laten bijstaan door een van de overige vertrouwenspersonen, of door een andere persoon van zijn/haar eigen keuze.

Formele klacht indienen

Soms zal een vertrouwenspersoon adviseren een formele klacht in te dienen bij het College van Bestuur van de VU (CvB). De klacht zal dan door het CvB worden doorgezonden aan de vaste Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI).

Vier clusters

De vertrouwenspersonen zijn gegroepeerd per cluster van faculteiten (Alfa, Bèta, Gamma, Medisch). Voor een goede inschatting van de situatie kan het raadzaam zijn om een vertrouwenspersoon te kiezen vanuit het cluster van het onderwerp waar de kwestie over gaat. Je bent echter vrij om zelf een vertrouwenspersoon uit te kiezen; je kunt dus ook een vertrouwenspersoon uit een ander cluster benaderen.

Bekijk alle informatie over wetenschappelijke integriteit en het overzicht van de vertrouwenspersonen per cluster.