Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU Research Data Support programma

Laatst gewijzigd op 22 september 2021
Co-creatie met onderzoekers & afgestemd op behoeften faculteiten

In nauwe samenwerking met onderzoekers en facultaire onderzoekondersteuners (zoals research data stewards) ontwikkelen we tools en IT-infrastructuur die het beheren van je onderzoekdata volgens de FAIR-principes – Findable, Accesible, Interoperable, Reusable - makkelijker maken. Door onderzoekers en facultaire onderzoekondersteuners te betrekken, zorgen we dat tools en diensten aansluiten bij hun behoeften.

Bekijk VU Research Support Progamme (pdf)

Tools en diensten die in 2019 beschikbaar zijn gekomen

 • DMP Online
  Met de tool DMP Online kun je efficiënt je datamanagement plan schrijven en aan je plan samenwerken met onderzoekers binnen en buiten de VU.
 • VU RDM Support Desk
  Hier kun je voor advies, ondersteuning en al je vragen over data management terecht bij rdm@vu.nl. Binnen deze support desk werken o.a. de diensten Informatietechnologie, de Universiteitsbibliotheek en Juridische Zaken samen. Je kunt rekenen op een snelle en multidisciplinaire afhandeling van je vragen. De RDM Support Desk wordt op termijn uitgebreid tot de VU Research Support Desk voor alle vragen over onderzoekondersteuning.

Pilots in 2019 succesvol afgerond

In 2019 hebben we met diverse VU-onderzoeksgroepen aan deze pilots gewerkt:

 • SURF Research Drive
  SURF Research Drive is een online omgeving waarin onderzoekers van binnen en buiten de VU kunnen samenwerken en hun data in kunnen opslaan en uitwisselen. De pilot, waarin we hebben samengewerkt  met SurfSARA en onderzoeksgroepen van onder andere de School for Business and Economics en de Faculteit der Bètawetenschappen zijn succesvol verlopen. Onderzoekers zijn vooral blij met het makkelijk ter beschikking kunnen stellen van onderzoekdata aan de vele samenwerkingspartners in hun projecten. In 2020 werken we aan de verdere inrichting van deze service en gaan we op uitnodiging stap voor stap onderzoeksgroepen aanhaken.
 • iRODS/YODA
  iRODS/YODA helpt onderzoekers met het metadateren en structureren van onderzoekdata, waardoor de data goed vindbaar en herbruikbaar worden voor andere onderzoekers. Je kunt met iRODS/YODA je onderzoekdata makkelijk opslaan en veilig met onderzoekers binnen en buiten de VU delen. In 2018 deed de VU samen met SURF en de Universiteit Utrecht al pilots met het Europese platform iRODS. De uitkomsten waren positief. In co-creatie met VU-onderzoeksgroepen hebben  we deze pilots in landelijk verband uitgebreid en succesvol afgerond. We werken in 2020 met de huidige onderzoeksgroepen aan een basisimplementatie voor YODA voor de VU. We hoepen eind 2020 met enkele onderzoeksgroepen te kunnen uitbreiden. Daarnaast onderzoeken we of er voor bepaalde disciplines andere of aanvullende software wenselijk is. Ook hiervoor zullen we uiterlijk medio 2020 pilots opstarten met onderzoeksgroepen.

Ambities voor 2020

In 2020 zal de nadruk liggen op het verder uitbouwen van de RDM Community, zodat onderzoekers en ondersteuners samen kunnen werken aan een goede RDM-praktijk. Daarvoor is een goede onderzoeksinfrastructuur onmisbaar, en investeert de VU stevig in opslagfaciliteiten en RDM-tools. Omdat er zoveel applicaties beschikbaar komen zullen we werken aan wizzards voor onderzoekers die helpen bij het maken van de juiste keuze.

Snelle ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek

De manier waarop we wetenschap bedrijven verandert snel en ingrijpend. Denk aan: big data, vergaande digitalisering, een groeiende diversiteit van samenwerkingspartners in (internationale) netwerken, open science, en de enorme ontwikkelingen in informatietechnologie. Dit biedt nieuwe kansen én nieuwe uitdagingen. Het vereist een stevige transformatie van de onderzoekinfrastructuur en onderzoekondersteuning. Het VU Research Data Support programma geeft hieraan samen met de faculteiten en in co-creatie met onderzoekers vorm. Zo stellen we onderzoekers in staat zich vooral aan hun onderzoek te wijden en de nieuwe kansen maximaal te benutten.

Vragen?

Neem contact op met:

Op de hoogte blijven van het VU Research Support programma?

Abonneer je op de VU Research Support Newsletter

Stuurgroep

De stuurgroep van het programma wordt gevormd door de VUO projectenwerkgroep.
 
Leden:
Voorzitter: Hans Berends (SBE)
Senior gebruikers: Edward Kleemans (RECHTEN), Guus Schreiber (BETA),
Senior leveranciers: Hilde van Wijngaarden (UB) , Jo Heinen  (IT)
Adviseur: Finette Lips (Administrative Affairs)

Team programma VU Research Support

 • Programmamanager: Imke Limpens (VU Amsterdam Management Pool)
 • Enterprise Architect: Tim Pinchetti (IT)
 • Projectmanager: Alexey Pristupa (UB)
 • IT-projectleider: Stephan Okhujisen (IT)
 • IT-specialist IT voor onderzoek: Rudi Bergval, Peter Vos, Brett Olivier (IT)
 • Business analist/solutions architect: Mark Thompson (IT)
 • Communicatieadviseur: Inez de Fluiter/Hanne Drogendijk (UB)
 • Community manager: Lena Karvovskaya (UB)
 • Data manager: Jessica Hrudey (FGB)
 • Relatiemanager BETA: Erik Koedam (IT)
 • Lijnmanagement: Jef Trimbos & Joeri Both (Expertise Center IT for Research & Research Support UB)