Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Waar vind je hulp (en waarvoor)?

Laatst gewijzigd op 10 januari 2022
In de Helpmatrix vind je met welke problemen je bij welke loketten om hulp kunt vragen.

Hieronder vind je de Helpmatrix VU van waar je met je problemen terecht kunt. Als je een probleem hebt en er met de betreffende persoon niet uitkomt, en ook overleg met je leidinggevende niet helpt, kun je de Helpmatrix VU gebruiken als een aanvullend verwijsmiddel.

Bekijk de Helpmatrix VU.

Korte beschrijving van de functies in de Helpmatrix:

 • Leidinggevende (LG)
  Alle werkproblemen en privéproblemen die het werk beïnvloeden.
 • Leidinggevende van leidinggevende (LG van LG)
  Als overleg met direct leidinggevende vastloopt.
 • HR-adviseur
  Alle werkgerelateerde vragen over (uitvoering) personeelsbeleid, regelingen, rechten e.d. en privéproblemen die het werk beïnvloeden.
 • Wetenschappelijk mentoraat (via de Regisseur loopbaancoaching en re-integratie)
  Voor wetenschappers die hun weg zoeken in de wetenschappelijke wereld.
 • Regisseur loopbaancoaching en re-integratie
  • Verwijzing naar externe loopbaancoaches met vragen over loopbaan of loopbaanverandering.
  • Begeleiding van herplaatsingskandidaten die niet meer terug kunnen in hun oude functie.
  • Career orientation: Training voor jonge wetenschappers (promovendi en postdoctoraal onderzoekers) voor oriëntatie op loopbaanvervolg binnen of buiten de wetenschap.
 • Bedrijfsarts
  Advisering leidinggevende en medewerker met betrekking tot herstel en re-integratie. Alle gezondheidsproblemen die het werk beïnvloeden.
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)
  Alle (psychosociale) werkproblemen en privéproblemen die het werk beïnvloeden.
 • Arbo-adviseur
  Risico’s in het werk, gevaarlijke stoffen en laboratoriumveiligheid, gebouw- en brandveiligheid, ongevallen.
 • Ombudsman
  Onbehoorlijke behandeling/toepassing van regels/procedures.
 • Centrale en decentrale Vertrouwenspersoon medewerkers
  Ongewenste omgangsvormen: (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie. Het indienen van een klacht bij het College van Bestuur (CvB) moet worden voorafgegaan door een melding bij een centrale vertrouwenspersoon.
 • College van Bestuur / Klachtencommissie
  Over ongewenst gedrag kan, alleen na melding bij een centrale vertrouwenspersoon, een klacht worden ingediend bij het CvB. Het CvB legt de klacht voor aan de Klachtencommissie die de klacht onderzoekt en het CvB adviseert over te nemen maatregelen als de klacht gegrond is.
 • Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling
  Misstand, schending wettelijk voorschrift, gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid, het milieu, door onbehoorlijk handelen of nalaten. Structureel van aard.
 • Vertrouwenspersoon wetenschappelijke Integriteit
  Alle grote en kleine vragen en dilemma’s rond wetenschappelijke integriteit.
 • Personeelsfonds
  Financiële problemen.
 • Vakbond
  Arbeidsrechtelijke problemen. Rechtspositionele/materiële belangenbehartiging.
 • Meld- en Adviespunt Veiligheid VU
  • Melding bij Hoofd Beveiliging als snel praktische maatregelen nodig zijn als medewerker of student zich fysiek, digitaal of psychisch onveilig voelt op en om de campus.
  • Achteraf melding van fysieke incidenten, onveilige situaties en (bijna)bedrijfsongevallen/ongelukken.