CSL voor Studenten

CSL heeft toegevoegde waarde voor de student op academisch, professioneel en persoonlijk gebied. Eén van de voornaamste opbrengsten voor de academische vaardigheden is het krijgen van een dieper begrip van de wetenschappelijke theorie. Met CSL-activiteiten zal de student verbanden leggen tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk. Veel studenten worden enthousiast van het feit dat wetenschappelijke kennis een bijdrage kan leveren aan de echte wereld. Op professioneel gebied zal de student zich ontwikkelen in communicatievaardigheden en het creëren of uitbreiden van een professioneel netwerk. Tenslotte zal de student zich persoonlijk ontwikkelen door om te leren gaan met diversiteit, met verandering en door nieuwe interesses te ontdekken. We werken momenteel aan een aantal complexe maatschappelijke problemen waar verschillende cursussen op aan kunnen sluiten.

CSL voor master Studenten

Voor masterstudenten die CSL in hun studieprogramma op willen nemen, biedt de VU vanaf het academisch jaar 2019-2020 een VU-breed CSL-programma voor masterstudenten aan. In dit programma benaderen studenten vanuit verschillende disciplines onderwerpen zoals duurzaamheid, digitalisering en ongelijkheid. Dit doen zij binnen het afstudeerproject van hun eigen studieprogramma, maar ze delen ook inzichten en kennis in een interdisciplinair team. Het programma biedt dus ook een kans voor studenten van alle masteropleidingen aan de VU.

CSL@Leger des Heils