Samenwerkingspartners

De VU werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Zij vormen een belangrijke toegangspoort tot de samenleving en zijn dan ook nauw betrokken bij Community Service Learning (CSL) van de VU. Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West is preferred partner als het gaat om ontwikkelen van CSL-activiteiten in de stad. VoorUit is een belangrijke partner bij het maken met de verbinding met de bewoners en andere maatschappelijke actoren in de wijken.

 

CSL in Nieuw-West

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

De Vrije Universiteit Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West zijn op 11 september 2017 een Community Service Learning (CSL) project gestart.

Wetenschappers, studenten, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders gaan samen met bewoners van het stadsdeel werken aan oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken in het stadsdeel. Rector Vinod Subramaniam van de VU en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West Achmed Baâdoud hebben tijdens de opening hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet.

In het Tuinstadhuis (Plein ‘40-‘45) is een studiezaal ingericht, waar VU-studenten uit Nieuw-West kunnen studeren. De studiezaal wordt ook gebruikt voor activiteiten om tot een oplossing te komen voor maatschappelijke en sociale vraagstukken. De studiezaal is geopend op de maandag-, dinsdag- en woensdagavonden van 18.00 – 22.00 uur. De samenwerking duurt vijf jaar, en wordt bij wederzijds positieve evaluatie verlengd.

Samenwerken voor gezondheid en tegen armoede
De samenwerking tussen de VU en het stadsdeel beoogt onder andere activiteiten die zich richten op gezondheid en sport voor jongeren en hun families. De kennis van de VU op het thema Human Health and Life Sciences wordt gecombineerd met ervaringen van lokale partijen om dat doel te halen. Ook worden er activiteiten ontwikkeld op het terrein van armoedeproblematiek en andere maatschappelijke vraagstukken. Via gecombineerde huisvesting van studenten en statushouders wordt tenslotte bijgedragen aan de integratie van vluchtelingen/statushouders in de wijk.

Lange traditie van wijkontwikkeling
Stadsdeel Nieuw-West heeft een lange traditie van experimenteren met innovatieve methoden van wijkontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het project VoorUit. Voor dit project zetten studenten zich in voor de wijk in ruil voor woonruimte. VoorUit levert al tien jaar een bijdrage aan het verbinden van studenten met bewoners in Nieuw-West. De studenten van VoorUit zijn rolmodellen in de buurt en krijgen een belangrijke taak in het opstarten en ontwikkelen van de studiezaal. Vanuit de studiezaal geeft VoorUit samen met de VU vorm aan Community Service Learning-activiteiten

Achtergrond samenwerking
Maatschappelijke betrokkenheid is een kernwaarde van de VU. Daaraan wordt onder andere handen en voeten gegeven in een centraal CSL-programma: studenten zetten hun academische vaardigheden in bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Het stadsdeel is een ontmoetingsplaats van burgers met zeer uiteenlopende achtergronden en kan in veel opzichten worden beschouwd als een voorbeeld voor integratie, waarbij verbinden centraal staat. Het stadsdeel verbindt partijen, faciliteert en formuleert maatschappelijke opgaven.

 

VoorUit

VoorUit – Aldert de Boer
“Je kunt een wijk wel willen veranderen, maar de wijk verandert jou nog meer”      

De kracht van de samenwerking tussen de VU en VoorUit komt met name tot uiting in de brug die de VoorUit-ers kunnen vormen tussen studenten en de maatschappij. VoorUit-ers zijn bij wijze van spreken de ‘voelsprieten’ van de universiteit.

City Deal Kennis maken

CSL geeft invulling van de VU in de 'City Deal Kennis maken' in Amsterdam. "De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid."