Giving Back

Karim El-Khetabi

Algemeen Directeur Giving Back

Giving Back is opgericht voor talentvolle studenten die in beginsel een andere sociaal maatschappelijke achtergrond hebben dan de gemiddelde Nederlandse student. Dit zijn vaak eerste generatie studenten: studenten die als eerste binnen hun familie gaan studeren. Zij hebben thuis vaak geen relevant netwerk om hen te ondersteunen tijdens hun studie. Giving Back wil ook deze groep studenten evenveel kansen en mogelijkheden bieden als een student die van huis uit al een netwerk heeft.

De aanpak

“Zoals de naam van de organisatie al zegt bestaan wij om iets 'terug te geven aan de maatschappij'. Dit doen wij door samen te werken met partners vanuit de arbeidsmarkt die zich aan onze organisatie verbinden en onder andere rolmodellen leveren. De rolmodellen brengen wij in contact met de studenten waarna zij minimaal twee jaar aan elkaar verbonden blijven. Giving Back heeft nu zeven prominente partners en veel sponsoren. Onze partners zijn: Allen&Overy, AkzoNobel, Cargill, ING, Nuon, PostNL en PWC.”

Het gaat er Giving Back om dat de rolmodellen er voor de studenten zijn, hen als mentor kennis  laten maken met de arbeidsmarkt en hen ondersteunen bij het nemen van moeilijke beslissingen. Dit kunnen studiekeuzes zijn of andere zaken waarbij de studenten vanuit hun persoonlijke leefomgeving weinig stimulering krijgen.

Giving Back en studenten

“We beginnen elk studiejaar in september met een nieuwe ronde studenten. Voorafgaand aan de start van een nieuw jaar vinden wervingsrondes en selecties plaats. We kijken niet naar cijfers maar hebben met elke student die zich aanmeldt een persoonlijk intakegesprek waarbij we ingaan op hun ambities en hun talenten. We zoeken daarbij niet naar gemiddelde studenten maar echt naar talentvolle en ambitieuze studenten. Daarnaast selecteren wij alleen studenten met een achtergrond of sociale situatie van waaruit zij op het gebied van studeren weinig persoonlijke begeleiding, advies en stimulans verkrijgen. We bestaan dus specifiek voor deze groep studenten, met het doel om hen dezelfde kansen en mogelijkheden te bieden als andere studenten.”

Zodra de studenten zijn geselecteerd worden zij lid van de Giving Back Student Community (GBSC), een studentenvereniging van Giving Back. Vanuit deze community worden zij gekoppeld aan een mentor. Zo worden bijvoorbeeld studenten die rechten studeren aan advocaten gekoppeld. Gedurende hun hele studie zijn de studenten lid van de student community.

Op dit moment draaien ongeveer tweehonderdveertig studenten mee in het programma. Zij hebben allemaal een mentor die in dezelfde stad woont of werkt als zij. Naast het kennis maken met de arbeidsmarkt, zijn zij er ook om de student persoonlijk te ondersteunen bij zaken die voor andere studenten misschien heel vanzelfsprekend zijn. “Het verbreden van zijn of haar horizon kan al in kleine, inspirerende dingen zitten, zoals een goed gesprek of een tripje naar een museum. De rolmodellen bieden dus begeleiding, maar kunnen ook de ingang zijn tot een bijbaantje of een stage. Er zijn veel voorbeelden van studenten die hun carrière zijn begonnen via Giving Back bij één van onze partners.”

Tevens biedt GBSC in samenwerking met Giving Back en haar partners een inhoudelijk programma met diverse workshops, presentaties, trainingen en bedrijfsbezoeken. Het doel van dit inhoudelijke programma is persoonlijke en professionele ontwikkeling.  Voor elke jaarlaag heeft Giving Back een jaarprogramma. Daarnaast zijn er diverse bindingsactiviteiten en worden reizen naar het buitenland georganiseerd.

Als studenten zijn afgestudeerd kunnen zij lid worden van Giving Back Professionals (GBP). Dit zijn de alumni van Giving Back. Als zij een baan hebben, wordt van hen in principe ook verwacht dat zij de cirkel rond maken door zelf als rolmodel aan de slag gaan binnen Giving Back.
 
“Tegenwoordig kun je niet vroeg genoeg in je studie na gaan denken over wat voor beroep je precies wilt gaan uitoefenen. Het is niet meer zoals vroeger toen mensen studeerden om het studeren. Het gaat erom dat je weet wat je wilt, zodat je jezelf goed kunt voorbereiden op de arbeidsmarkt. Hier kan Giving Back een rol spelen.”

Giving Back en de VU

De VU wil diversiteit niet alleen beleidsmatig een plek geven binnen de universiteit, maar dit ook daadwerkelijk handen en voeten geven binnen de organisatie. Op dit punt zou Giving Back graag een samenwerkingsverband tot stand brengen met de VU. “We willen in contact komen met studenten van de VU die we in ons programma op kunnen nemen en hen daardoor helpen zich te ontwikkelen, te inspireren en te begeleiden tijdens de transitie van het studeren naar de start van een carrière.”

“Dit alles is tegelijkertijd winst voor de universiteit. Uiteindelijk studeren studenten met het doel om een carrière te bewerkstelligen. Giving Back ondersteunt de studenten in dit proces en is daar ook succesvol in gebleken. Wij hebben contacten met allerlei partners die wij de universiteit en haar studenten aan kunnen bieden. Elk jaar krijgen we op dit moment negentig nieuwe studenten, maar we hebben de ambitie om over enkele jaren ongeveer honderdvijftig studenten per jaar te selecteren. We willen groeien, en daarvoor willen we nieuwe samenwerkingen aangaan. De kwaliteit gaat daarbij altijd voor de kwantiteit.

Giving Back en Diversiteit

Giving Back richt zich op studenten met een bepaalde sociaal maatschappelijke achtergrond. “Dit zijn vaak studenten met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. We zien dit ook terug in het soort studenten dat wij selecteren. Dat betekent echter niet dat we geen Nederlandse studenten selecteren, ook zij zijn aangesloten bij Giving Back. We hebben voor deze doelgroep gekozen omdat we zien dat juist deze studenten een extra duwtje in de rug nodig heeft om al hun ambitie en motivatie de kans te geven om te groeien en zich te ontwikkelen.”

Karim el-Khetabi

Nadat Karim afgestudeerd was in Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, werkte hij zeven jaar als management consultant en nog eens acht jaar als bankier bij de Rabobank. Hij  vroeg hij zich af wat een carrière nog meer kon bieden, toen hij de vacature als algemeen directeur voor Giving Back in de krant zag staan. Van het een kwam het ander. Op dit moment is geen werkdag hetzelfde voor Karim, is hij altijd bezig met netwerken en komt hij thuis met een gevoel van voldoening.

"Ik was twee jaar oud toen ik naar Nederland kwam vanuit Marokko. Ik woonde in Rotterdam, in wat we toen nog een achterstandswijk noemden. Ik heb vanuit eigen ervaring geleerd hoe moeilijk het is om voor jezelf de juiste keuzes te maken die je ook verder brengen na de middelbare school.

Ik heb mijn studietijd zo georganiseerd dat ik altijd wel mensen om mij heen had aan wie ik advies kon vragen, dat waren niet mijn familieleden of mensen uit mijn wijk, maar altijd externen, vanuit school of de universiteit. Ik was dus eigenlijk al een Giving Backer, voordat Giving Back bestond."