samenwerking

De VU werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Zij vormen een belangrijke toegangspoort tot de samenleving en zijn dan ook nauw betrokken bij Community Service Learning (CSL) van de VU. Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West is preferred partner als het gaat om ontwikkelen van CSL-activiteiten in de stad. VoorUit is een belangrijke partner bij het maken met de verbinding met de bewoners en andere maatschappelijke actoren in de wijken. Verder wordt nauw samengewerkt met CORDAAN, Leger des Heils, Philadelphia, GGZ en andere maatschappelijke organisaties. Op het terrein van armoede wordt ook samengewerkt met de Voedselbanken van Amsterdam.

internationaal

Op internationaal vlak wordt samengewerkt binnen het Europese Aurora universitaire netwerk. Daarnaast is er samenwerking met universiteiten die betrokken waren en zijn bij het Erasmus+ project Europe Engage. Er wordt op dit moment gewerkt een Europees CSL-observatorium. Binnen de diversiteitssamenwerking van de VU met UCLA zijn er ook steeds verbindingen gelegd met het Civic Engagement programma van UCLA. Leden van het CSL-team nemen ook deel aan internationale conferenties en presenteren daar over de ontwikkelingen van CSL aan de VU.

Tenslotte is er een intensieve samenwerking met prof.emeritus Robert G. Bringle, die in het kader van een Fulbright Expert Beurzenprogramma de VU al enige keren heeft bezocht en als adviseur optreedt van CSL en het A Broader Mind programma.