SERVUS – Sylvia van de Bunt

“We kijken met een holistische blik naar leiderschap”

“Vaak wordt gedacht dat dienen en leiden niet samen gaan. Wij vinden van wel, en dat is ook het spannende aan SERVUS ofwel het Servant-Leadership Centre for Research and Education. Bij de kleinschalige organisatie SERVUS komt het erop neer dat je ruimte geeft tijdens het opzetten van je bedrijf voor de groei van een ander.”

“Dit gedachtegoed komt niet vanuit de Westerse samenleving, maar is ontsprongen vanuit onze contacten in andere delen van de wereld, zoals het Midden Oosten en Azië. In de visie van grote leiders zoals Mandela, Ghandi en Confucius maar ook in de Christelijke en Islamitische traditie is er veel ruimte voor "de ander" en wederkerigheid. Je ziet hier ook de signatuur van de VU in terug, de openheid en diversiteit aan gedachten en levenswijzen. Hier vindt SERVUS zijn grondslag.”

SERVUS biedt een internationaal platform voor onderzoekers, organiseert conferenties en ondersteunt (PhD) studenten bij het schrijven van hun thesis of andere onderzoek. Daarnaast bestaat binnen SERVUS het Servant-Leadership Research Program (SLRP). In deze postgraduate opleiding participeren managers uit het bedrijfsleven in een community project, bijvoorbeeld in samenwerking met Enactus-VU en Giving Back. Ze leren van het servant-leadership dat ze daar ervaren en nemen dit mee als toekomstig of huidig leidinggevende van een bedrijf.

“Wij stellen dus de samenleving en de groei van de ander centraal bij het opleiden van toekomstige leiders. De grote graaicultuur, waar een bedrijf zich relatief gemakkelijk in bevindt, is bonus- en zelfgericht. Hier willen wij vanaf. Als je aandacht geeft aan de ontwikkeling van een ander komt dat uiteindelijk jezelf ook ten goede. Misschien niet direct in dollartekens, maar wel voor de organisatie als geheel. Dat willen wij studenten en daarmee toekomstige leiders meegeven.”