Medical Humanities - Marianne van Elteren

"Onderzoek mogen doen is een luxe, die luxe kunnen we inzetten voor onze medemens"

"Eigenlijk zijn we al 11 jaar bezig met wat we nu Community Service Learning noemen. Bij de afdeling Metamedica, ofwel, Medical Humanities, richten wij ons op onderwijs en onderzoek binnen de opleiding geneeskunde maar bijvoorbeeld ook bij de Faculteit voor Aard en Levenswetenschappen (FALW). De focus ligt hierbij onder andere op de ethiek die altijd verbonden is met medisch onderwijs en onderzoek. Zo ontwikkelen wij onderwijs, zoals de Global Health, Diversity & Conflict Areas tracks van de nieuwe minor, en begeleiden wij studenten die in het buitenland wetenschappelijk onderzoek doen. Dit alles met het doel lokale maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden met wetenschappelijk onderwijs."

In het laatste bachelorjaar van Geneeskunde krijgen studenten de keuze om de cursus "Global Health" te volgen. Vier weken lang worden de studenten ondergedompeld in de wereld van geneeskundige uitdagingen die we in ons land maar weinig tegen komen. Studenten doen actuele kennis op over onbekende samenlevingen, culturen, verschillende denkbeelden en medische diversiteit. Bijzondere sprekers uit het veld geven college aan de studenten over bijvoorbeeld gender issues, de ethische dilemma`s rond Ebola en verwaarloosde ziektes en geestelijke gezondheid in conflict gebieden. “Het begrijpen van verschillende samenlevingen is ontzettend belangrijk om uiteindelijk goed werk te kunnen verrichten in moeilijke en onbekende situaties. We leiden onze studenten op tot bewuste en competente doctoren. Zij moeten kunnen omgaan met heel diverse situaties die zich in onze multi-culturele samenleving aandienen. Daarom nodigen wij voor de cursus altijd studenten uit die via ons een wetenschappelijke stage in het buitenland hebben gedaan. Zij informeren dan de aankomende stagestudenten over de praktijk van onderzoek doen in een ver land. Na het volgen van de cursus kunnen de studenten voor een wetenschappelijke stage “Global Health” kiezen.”

"Zo heeft één van onze studenten bijvoorbeeld een reis gemaakt naar Latijns Amerika. In een klein ziekenhuisje vernam ze dat nogal wat hoogzwangere vrouwen uit omliggende dorpen zich veel te laat bij het ziekenhuis meldden. Zij kwamen vaak in ernstige conditie aan waardoor het ziekenhuis nog weinig voor de vrouwen kon doen. De studente trok langs de dorpen om te onderzoeken waarom vrouwen zich zo laat meldden. Ze kwam er achter dat zwangere vrouwen niet naar het ziekenhuis kwamen, omdat veel verhalen die de vrouwen hoorden over vrouwen die wel naar het ziekenhuis kwamen, geen goede afloop kenden. Dit kwam natuurlijk doordat de vrouwen zich te laat melden. De studente ontdekte deze vicieuze cirkel en bracht haar resultaten naar het ziekenhuis. Daar maakte zij haar aanbevelingen bekend en poogde de situatie te verbeteren. De studente presenteerde haar ervaringen ook aan de Global Health studenten, waardoor zij geïnformeerd raakten, maar zeker ook geïnspireerd."

Medical Humanities verbindt de academische medische wereld van de VU met de realiteit in verschillende delen van de wereld. Zij werken daarbij vraaggericht. De samenleving laat weten met welke medische vraagstukken zij te maken hebben, en Medical Humanities biedt wat zij kunnen geven, namelijk wetenschappelijk onderzoek. Dit alles ten goede van de student, de toekomstige doctoren, en de lokale gemeenschappen zelf.