Master Sociologie – Bianca Suanet en Agnes Akkerman

“Nu komt mijn studie tot leven”

Veel maatschappelijke organisaties, oftewel stakeholders, kampen met sociale vraagstukken. Studenten van de master Sociologie zijn op zoek naar een sociaal vraagstuk voor hun scriptie onderzoek. Het stakeholder project biedt studenten en de stakeholders de kans om elkaar te helpen.

De stakeholders komen aan het begin van het studiejaar naar de VU om hun vraagstukken te presenteren aan de studenten. Dit zijn vaak maatschappelijke organisaties zoals Movisie of de Gemeente Amsterdam. Zij leggen de studenten vraagstukken voor met verschillende invalshoeken, van mantelzorgproblematiek en jeugdwerkeloosheid tot politieke participatie kwesties.

De studenten worden naar interesse en motivatie gekoppeld aan een stakeholder. Vaak loopt de student dan stage binnen het bedrijf gedurende zijn of haar scriptie onderzoek. Met het schrijven van de scriptie gaan de studenten in op de maatschappelijke vraagstukken. Het resultaat wordt uiteindelijk door de stakeholder gebruikt om de organisatie en de werkzaamheden die deze verricht te verbeteren.

Het mes snijdt aan twee kanten. Het project brengt niet alleen de student in contact met de arbeidsmarkt, maar biedt de samenleving gemotiveerde, wetenschappelijke onderzoekers die belangrijke maatschappelijke vraagstukken aanpakken.

Eveneens is het voor de student belangrijk dat hij of zij leert omgaan met de ambivalentie tussen de belangen van verschillende betrokken partijen. “Het belang van de stakeholder, die soms andere dingen verlangt van het onderzoek dan de thesis-begeleider, en de eigen interesses van de student. Daarnaast bereidt het project de studenten voor op de arbeidsmarkt. Studenten komen er in de praktijk achter wat ze leuk vinden, wat ze moeilijk vinden en waar ze nog aan moeten werken. Het project draait nu ongeveer 4 jaar, groeit elk jaar en werkt verrijkend. Studenten hebben het idee dat hun studie tot leven komt en dat er echt iets met hun kennis gebeurt.”

Voor de docent is het heel interessant om te kunnen zien wat er in de samenleving speelt en welke vraagstukken daar liggen. “We zijn ontzettend blij met de inzet van de hele sociologie-afdeling die het gezamenlijk mogelijk maakt om dit project draaiende te houden, want het is absoluut een team effort.”