ICT4D – Anna Bon

“Dit vak doen studenten niet alleen om een cijfer, maar ook bijvoorbeeld voor Afrikaanse boeren"

“ICT4D - Positioned at the heart of the VU's vision of social relevance as one of the guiding principles, the core aim of the course is to raise the awareness that we as Computer Scientists can make a significant difference by sharing our expertise according to well established principles of international development.”

“Binnen het VU profileringsthema “The Connected World” heeft het Netwerk Instituut een onderzoeksprogramma op het gebied van ICT for Development, genaamd “Web Alliance for Regreening in Africa - W4RA” - zie ook http://w4ra.org ). Binnen dit programma, dat al sinds 2009 draait, en waarbij onderzoekers en studenten (PhD-studenten, Master en Bachelor studenten, o.a. Network Institute Academy Assistants http://www.networkinstitute.org/academy-assistants/academy-projects-14/knowledge-sharing-for-the-rural-poor/ - betrokken zijn, is sinds 2013 ook een mastercursus ICT for Development (ICT4D) gestart. Deze module geeft mede invulling aan het nieuwe Community Service Learning initiatief van de VU. Het gaat bij ICT4D om het ontwerpen van nieuwe technologieën, ten behoeve van mensen in arme rurale gebieden, bijvoorbeeld in Afrika of Azië.” 

Om ICT4D-onderzoek te doen moet je eigenlijk het veld in om de "community" te bezoeken. Onze doelgroep woont in rurale gebieden, bijvoorbeeld in Mali, Burkina Faso of Ghana. Onderzoekers van het Netwerk Instituut reizen daarom geregeld naar Afrika en bezoeken boeren in het veld. De boeren vertellen ons hun problemen, en wij proberen dit te vertalen in termen van informatie- en communicatiebehoeften. In software engineering noemt men dit: “user requirements”. Door de requirements nauwkeurig te analyseren, kun je prototypes bouwen en modellen ontwerpen voor nieuwe informatiesystemen die aangepast zijn aan de rurale omstandigheden en de lokale wensen. 

Dit onderzoek levert niet alleen publicaties op, maar leidt ook tot onderwijs. Drie jaar geleden zijn we begonnen met de opzet van dit master vak ICT4D. Dit is een optionele module binnen de masters Computer Science, Information Science en Artificial Intelligence.” 

In dit vak pakken studenten, in groepjes van twee of drie, één van de problemen op die tijdens het veldwerk in Afrika van de boeren zelf zijn vernomen. Zij maken een projectplan, bouwen een model en werken dit uit tot prototype, een klein testsysteem dat je kunt laten zien aan gebruikers. Een van de voorbeelden was een kennissysteem voor diagnose van dierziektes in Ghana, een ander voorbeeld was een weersapplicatie gesproken in een lokale Ghanese taal. 

Uiteindelijk worden alle kleine pilotprojecten van de studenten ICT4D naar Afrika om aan de lokale gebruikers getoond te worden. De beste pilots worden ook echt gebouwd en uitgerold. Ook na de ICT4D cursus kunnen de studenten bij dit ICT4D onderzoek betrokken blijven. Sommige doen hun master thesis over dit onderwerp. 

“Wat we zien is dat studenten gemotiveerd raken, zodra hun werk er ook echt toe doet. Ze doen het niet alleen voor hun cijfer, ze doen het ook voor een ander, en dat inspireert.”

Op 6 april hield Web Alliance for Regreening in Africa een zeer geslaagd internationaal symposium over Community Service en ICT4D met gastsprekers uit Ghana, Zuid Afrika en India. Community Service leeft duidelijk onder de ICT'ers en legt verbindingen tussen verschillende continenten, allemaal om zich in te zetten voor verschillende lokale communities wereldwijd.

Meer informatie over de conferentie vindt u op:
http://w4ra.org/2016/02/05/3rd-international-symposium-on-ict4d-6-april-2016/

Voor meer informatie over deze cursus: 
http://www.vu.nl/nl/studiegids/2013-2014/master/c-d/computer-science/index.asp?view=module&origin=50065269x50880908x50049263&id=50765526

Kort filmpje (1 minuut) over de ICT4D cursus:

Impressie van een werksessie tijdens de ICT4D cursus in 2014

ICT4D