Bekering - Joke van Saane

“Bent u echt bekeerd?"

Het enorme aantal asielaanvragen waarmee Nederland te kampen heeft brengt deze vraag teweeg. Veel asielzoekers zeggen bekeerd te zijn tot het Christendom, waarmee hun kans op verblijfsrecht wordt vergroot. De vraag “bent u echt bekeerd” is daarom niet alleen de vraag die wordt gesteld door advocaten, rechters en bijvoorbeeld het seculiere IND, maar is ook de titel van mijn onderzoeksproject waarmee wordt nagegaan hoe geloofwaardig de bekeringen van asielzoekers zijn. Via advocaten ontvang ik de persoonlijke dossiers van asielzoekers die stellen bekeerd te zijn. Aan mij wordt dan de vraag gesteld of deze bekering geloofwaardig is of niet. Dit gaat dan om gevallen waarbij de betrokken partijen nog niet tot een  beoordeling konden komen.

Binnen de VU beschikken we over veel academische kennis over dit onderwerp. Ik heb mij er als godsdienstpsychologe op toegelegd deze kennis actief beschikbaar te stellen aan de maatschappij, in de vorm van objectief en wetenschappelijk advies.

Het doel van dit project is om met academische kennis een maatschappelijke impact te creëren. Ik geloof ook dat dit naadloos aansluit met de kernwaarden van de VU. Verbonden zijn met de maatschappij en de ongehoorde groepen in die samenleving een kans geven gehoord te worden. Asielzoekers zijn een kwetsbare doelgroep en hun religieuze identiteit is ontzettend complex. Wanneer wij met onze beschikbare kennis hulp kunnen bieden tijdens het nemen van beslissingen omtrent deze moeilijke kwestie, ben ik er altijd voor om die hulp te bieden.

Door de groei aan in het aantal asielaanvragen, wordt de uitdaging steeds groter. Met het oog op de toekomst willen we een project opzetten wat deze vraag aankan, en waarmee het beoordelingsproces kan worden verduurzaamd. Dit is een enorme uitdaging, aangezien het heel persoonlijke kwesties betreft, en het eigenlijk op menselijk maatwerk aankomt. Toch gaan we de uitdaging aan en gaan we in de toekomst aan de slag met een breder, in Community Service Learning ingebedde structuur, voor dit project.